Diskrimineringsombudsmannen slår fast att äldre svenskar inte får begära svensk personal i hemtjänsten. Det är diskriminerande av en kommun att låta vårdtagare välja bort hemtjänstpersonal med utländsk härkomst.

Det var sedan det i media framkommit att äldre med hemtjänst i flera kommuner i Västernorrland framfört önskemål om svensk personal, som DO genomfört en tillsyn där man undersökt kommunernas arbete mot diskriminering.

DO menar att det är diskriminerande av en kommun att ge vårdtagare möjlighet att välja bort personal på grund av personens ursprung men har inte tagit ställning till om det har skett i de aktuella kommunerna.

– Vi har inte tagit ställning till om kommunerna diskriminerat någon, det skulle i så fall ha krävts att någon som känt sig diskriminerad hade trätt fram och vad vi vet har inte det skett, säger Clas Lundstedt, pressansvarig hos DO till SVT.

DO uttalar sig inte om de hemtjänstföretag som i organiserad form erbjuder äldre med utländsk bakgrund att välja personal med vissa specifika erfarenheter av utländska kulturer och språk också är diskriminerande, en frågeställning Samtiden tog upp i ledare när kommunerna i Västernorrland DO-anmäldes: Varför är det bara svenskar som inte har rätt till etnisk äldreomsorg?

Genom att välja arabisktalande personal i hemtjänsten, väljer de äldre bort den majoritet av hemtjänstpersonal som inte talar detta språk. Återigen framställs val av det svenska som diskriminerande och rasistiskt, medan samma principiella agerande av en migrant inte anses vara det.

Så här marknadsförs arabisk personal på hemtjänstföretag, något som inte kritiseras av Diskrimineringsombudsmannen: