Torkan blir allt besvärligare för lantbrukarna som tvingas sända många djur till slakt. De uppmanar alla att köpa svenskt kött. Det kan korta slaktköerna.

– Vill man hjälpa till så ska man köpa svenskt kött i affären och man ska be om svenskt när man går på restaurang, säger Mats Andersson, lantbrukare i Varberg, till Aftonbladet.

– Vi kommer att tvingas slakta mer djur nu än om det hade funnits foder. Fodret kommer inte räcka till alla djur i vinter så det är viktigt att värna om det svenska. Vi kommer inte att få det öppna landskapet och betande djur om man inte väljer svenskt kött. Vi kan importera mat men vi kan inte importera öppna landskap, säger lantbrukaren Malin Gustavsson utanför Ljungby till Expressen.

Maj månad var den torraste på 200 år, enligt LRF, och särskilt mycket regn har inte kommit i juni eller juli heller.

När foderbristen ökar tvingas bönderna att skicka många fler djur till slakt än planerat.

– Vi står inför att behöva slakta mer djur än normalt. Därför vill jag vädja till konsumenterna att välja svenskt kött. Det gör stor skillnad om vi kan skapa efterfrågan på svenska varor, säger Palle Borgström, förbundsordförande för LRF.

– Hittills har kött- och mjölkbönder drabbats hårdast, eftersom en hel del av spannmålet som produceras ska bli foder. Nu märker vi att andra djurhållare börjar få problem med tillgång till foder. Många hästägare hör av sig och är oroliga, säger Håkan Henrikson, divisionschef för Jordbruksverket i Jönköping till Smålandsposten.

– Många bönder genomgår en enorm kris som också reflekteras ekonomiskt. Genom att köpa svenskt kött kan vi hjälpas åt att upprätthålla lite högre prisnivåer för att hjälpa dem. Det skulle påverka lantbrukarnas ekonomier mycket om de kan undvika att sänka priserna, säger han.

.