Miljöpartiet tvingade fram en flygskatt som infördes 1 april i år. Redan vill partiet höja skatten. Men svenska folket är emot, enligt ny mätning från Novus.

Kritiken mot den nya skatten var hård, men MP lyckades få den införd från 1 april i år. På sin kongress i våras beslutade partiet att genast börja driva frågan om en höjning av skatten. Detta även om skatten slår hårt mot landsorterna, inte minst i Norrland där alternativen att resa är få.

För SVT har Novus frågat svenska folket. 52 procent säger nej medan 38 procent säger ja till att höja flygskatten.

Att en majoritet är emot en höjning av flygskatten oroar dock inte Miljöpartiets språkrör, och tillika klimatminister, Isabella Lövin.

– Jag tar fasta på att 38 procent tycker att det är bra att höja flygskatten och det är väl unikt att så stor andel av svenska folket tycker att en skatt ska höjas, säger hon.

– Miljöpartiet har inte drivit den här frågan för vi gjort opinionsundersökningar om vad folk tycker om att införa en skatt på fossila bränslen eller på flyget, utan för att det är helt nödvändigt för att vi ska ställa om från det fossila, som måste bort, till alternativen.

Bland de tillfrågade som säger att de sympatiserar med Sverigedemokraterna är 69 procent emot en höjning medan 23 procent tycker att den ska höjas. Bland alliansväljarna är 65 procent emot och 27 procent för medan de rödgröna väljarna är mer positivt inställda till en höjning. Där svarar 59 procent att den bör höjas medan 35 procent säger nej.