VÄXJÖ. Organisationen CRC Lex Tyra har ansökt till polisen att sända barnkonventionsutrop i centrala Växjö. Utropet ska sändas varje fredag klockan 13.00 och tre och en halv minut framåt med en maxvolym på 110 decibel. Det innebär samma tid och decibel som Stiftelsen Växjö muslimer sänder sitt böneutrop.

I handlingar som skickats till polisen ansöker organisationen CRC (Convention of the human rights for children) Lex Tyra om att få sända ett barnkonvention-utrop från takterrassen på World Trade Center i centrala Växjö, där deras kontor ligger, skriver Smålandsposten.

CRC Lex Tyra jobbar enligt organisationens hemsida med att främja barnkonventionen. På sin hemsida skriver man: ”Vi är en nystartad organisation med 15 platser runt om i världen som en första plattform. Vi arbetar för det enskilda barnets trygghet och utveckling.”

I ansökan står att man vill ha utropen:

”Varje fredag kl 13:00:00 – 13:03:30 året runt. Utropet är enbart denna tiden och alltid denna tiden. Utropet är för att kalla till möten för Barnets Rättigheter. Hela utropet är enligt FN:s antagna Barnkonvention antagen den 20 november 1989. ”

I ansökan skriver CRC Lex Tyra att de har kontor i World Trade Center. Jenny Rungegård, marknadsområdeschef för Castellum i Växjö, som driver World Trade Center, menar dock att organisationen inte har det.

– Jag har precis pratat med min kollega och de har ingen lokal hos oss. Det finns inget kontrakt framtaget, säger hon och fortsätter.– Om de nu har för avsikt att hyra en lokal hos oss så förutsätter jag att de har goda intentioner. Men jag vet inte ens om det finns lediga lokaler i dagsläget.

Organisationens företrädare skriver i ett mejl till Smålandsposten att utropet är ”för att kalla till möten för barnets rättigheter” och kommer föregå enligt FN:s barnkonvention.

Organisationen har ännu inte fått svar på sin ansökan men förväntas få det i augusti.