Nu vet vi! Aftonbladet har frågat en föreläsare om hur verkligheten ser ut. Han är ”expert på data”. Och vilka har då bäst verklighetsuppfattning? Naturligtvis: MP, V och S. Och Aftonbladet.

Fake news har nått en ny nivå i Aftonbladet. Man kallar in en rättroende vänstersnubbe och ber honom tala om vilka väljare som har bäst uppfattning om verkligheten. För hur verkligheten ser ut vet han.

Sämst verklighetsuppfattning har – naturligtvis – Sverigedemokraternas väljare.

Hur har då ”experten” kommit fram till det? Jo, han har ställt frågor, som: hur många asylsökande beräknas Sverige ta emot i år? Där ger SD-väljare svar i Inizio-enkät som innebär att de tror att det är många fler än Migrationsverkets prognos.

Som vanligt i den här typen av opinionsmätningar, säger frågorna mer om frågeställaren än om svaren. Att skilja ut ett enskilt år, och dessutom det år som ännu inte är slut, är ju meningslöst.

För det första vet ju inte Aftonbladet hur många som kommer att söka asyl 2018. Hur kan man då säga att SD-väljarna har fel?

Aftonbladet gör myndighetsprognoser, som bevisligen har slagit kraftigt fel i närtid, till ”verkligheten”. År 2015 slog Migrationsverkets prognos fullständigt galet fel.

För det andra är ju antalet asylsökande under ett enskilt år inte det politiskt intressanta. För politiken och väljarnas val handlar det om den samlade volymen av migranter som kommer och kommit till Sverige. Medierna är hårt fixerade vid statistik på årsbasis, men politiskt är det den ackumulerade siffran, den totala volymen på invandringen, som är avgörande. En beviljad asylansökan 2012 kan ju inte läggas till handlingarna (som sker i Aftonbladets ”verklighet”), den personen har förmodligen ännu inte ett jobb utan går på bidrag och är en viktig aspekt för väljarna i deras val av parti 2018.

En annan slamkrypare i Aftonbladets ”expertutlåtande” är frågan om i vilket årtionde flest mord skett. Enligt Aftonbladet är det 1980- och 90-talen och inte 2010-talet. Hur vet Aftonbladet det? Vårt årtionde är inte slut. Det återstår en hel del, och med den takt vi sett i skjutningarna den senaste månaden kan ingen som respekterar fakta och verklighet hävda något bestämt om 2010-talet.

När det gäller grovt våld är den politiska effekten dessutom annorlunda om mord sker med automateld på öppna gator mitt på dagen, och nära daghem, än om det är knivmord i privata miljöer. Detsamma gäller våldtäkter, den politiska effekten är annorlunda när det är gruppvåldtäkter och överfallsvåldtäkter utomhus, jämfört med om det är våldtäkt där förövare och offer känner varandra. Brotten är lika grova ur juridisk mening, men politiskt blir det betydligt större påfrestning på samhällets tillit och trygghet när de sker ute bland folk i offentliga rum.

Detta har Aftonbladet ”glömt bort” när de konstruerar sin verklighet.

Och därför blir min slutsats: SD-väljare är sämst på att hålla med om den verklighetsbild som Aftonbladet skapar.

Om det är bra eller dåligt kan ju var och en fundera över.