Svenska Advokatsamfundets generalsekreterare Anne Ramberg tar avstånd från domstolar och domslut. Hon propagerar för laglöshet. I rimlighetens namn borde väl alla advokater därmed bli arbetslösa.

Under lång tid har Anne Ramberg agerat på ett sätt som borde få advokater att reagera. Hon kallar folkvalda riksdagsledamöter för ”bruna råttor” och angriper ständigt den svenska lagstiftningen.

Häromdagen tog Ramberg inte bara avstånd från domstolarna utan från demokratin och uppmanar till lagtrots i en önskan om att Sverige blir anarki, eftersom lagarna saknar kvalitet:

”I en rättsstat ska staten respektera mänskliga rättigheter. I en rättsstat råder yttrandefrihet. I en rättsstat vågar människor reagera mot ’demokratiskt’ fattade beslut. En demokratisk rättsstat ställer nämligen krav på kvalitén i lagstiftningen och på en god rättstillämpning”, skriver hon på Twitter.

Hur kan Advokatsamfundet ha en sådan generalsekreterare? En person som gör allt för att undergräva respekten för lagarna. Om Ramberg får som hon vill, finns ju inga skäl att anlita advokat. Då är det bara att trotsa lagarna och göra som man vill. Bara man kan klä sitt agerande som ”gott” och i enlighet med sin egna privata uttolkning av mänskliga rättigheter.

Konsekvensen av Rambergs linje, som ju också måste vara Advokatsamfundets eftersom det inte reagerar på Rambergs allt mer galna uttalanden, är att Sverige inte längre ska vara en rättsstat, utan att var och en avgör vad man anser rätt.

Det är märkligt att Advokatsamfundet inte funderar över den image som Ramberg ger samfundet. Respekten för advokater stiger så att säga inte av att de leds av en extremist som gör allt för att undergräva respekten för demokrati, lagarna och domstolarna.