Vänsterpartiet har föreslagit ett ”psykiatrilyft” där man vill satsa en miljard kr till för att förebygga psykisk ohälsa. Men själva agerar vänsterpartister hånfullt mot personer som medgivit att de haft sådana problem.

I tisdags meddelade Vänsterpartiets vårdpolitiska talesperson Karin Rågsjö att partiet vill satsa en miljard kronor på att förebygga självmord och utbilda befintlig vårdpersonal om psykisk ohälsa.

Nu avslöjar etikforskaren och M-riksdagskandidaten Ann Heberlein att Vänsterpartiet först borde sätta sina egna på utbildning om vad psykisk ohälsa innebär. I Dagens Samhälle skriver Heberlein om hur ledande vänsterpartister sprider fördomarna angående människor med psykiatriska diagnoser, Gärna ett psykiatrilyft, men börja med er själva, V!

Vid årsskiftet fördes djupt kränkande diskussioner om den psykiska hälsa som Heberlein själv berättat om, på vårdpolitiske talespersonen Karin Rågsjös öppna facebooksida. Allvarligast är de påståenden som kom från Lotta Back, gruppledare för Vänsterpartiet i Sörmland samt psykiatrisjuksköterska. Back anser att ”Ann Heberlein visar tecken på tilltagande sjukdom” och att det är ”oansvarigt att publicera Ann Heberlein” eftersom Ann Heberlein ”är sjuk”.

Den 12 juni, samma dag som Vänsterpartiet lanserar sitt ”psykiatrilyft”, använde Vänsterpartiet återigen Heberleins diagnos som ett politiskt slagträ. Denna gång var avsändaren ”Vänsterpartiet i Vallentuna” som menar att ”kunskapen om Ann Heberleins sjukdom” gör att de ”får en bättre förståelse för mitt beteende”.

Heberlein skriver om Vänsterpartiets hånfulla attacker på grundval av att hon berättat om sin psykiska ohälsa:

– Jag tror på öppenhet. Jag tror på att bita huvudet av skammen och be om hjälp när livet är tungt. Det är det allra bästa sättet att förebygga självmord på – att få människor att söka hjälp. Vill vi att människor ska våga berätta om sin ångest och söka hjälp för sina självmordstankar kan vi inte håna och omyndigförklara dem som, i likhet med mig, faktiskt berättar.

– Om Vänsterpartiet vill att vi med diagnoser och psykisk ohälsa ska tro på att ni vill oss väl måste ni börja med att behandla också oss respektfullt.