KRIMINALITET. Nu döms tre män, utländska medborgare från Mellanöstern, för angreppet på synagogan i Göteborg i december. Tingsrätten bedömer det som ett hatbrott, med syfte att hota, skada och kränka den judiska folkgruppen. Alla tre döms till fängelse men bara en av dem utvisas.

Det var på kvällen den 9 december förra året som Judiska församlingens synagoga i centrala Göteborg utsattes för ett angrepp. Ett tiotal aggressiva unga personer kastade brandfacklor mot synagogan och mot två bilar som var parkerade på församlingens fastighet, för att sedan försvinna från platsen. Facklorna gav upphov till några brandhärdar som självslocknade efter drygt sex minuter. Det uppkom inte annat än marginella skador av gärningen, skriver Göteborgs tingsrätt.

De tre männen döms för att tillsammans och i samförstånd med andra okända gärningsmän ha gjort sig skyldiga till grovt olaga hot och försök till grov skadegörelse mot Judiska församlingen i Göteborg och mot församlingens medlemmar. Påföljderna för två av männen bestäms till fängelse i två år och för den tredje mannen till fängelse i ett år och tre månader.

En viktig omständighet i straffmätningen har varit att brottet enligt tingsrätten har skett med syfte att hota, skada och kränka den judiska folkgruppen. Gärningen har utgjort ett hatbrott. På grund av hatbrottssyftet har strafftiden satts betydligt högre än om det syftet hade saknats.

Palestinier
Två av männen är statslösa palestinier och den tredje är syrisk medborgare med släktrötter i Palestina. De statslösa palestinierna, 24 respektive 22 år gamla, har kommit från Syrien respektive Gaza i Palestina, medan den syriske medborgaren, 19 år gammal, har kommit från Syrien. De två som kommit från Syrien har fått permanenta uppehållstillstånd i Sverige, medan palestiniern från Gaza har fått sin asylansökan avslagen.

Tingsrättens slutsats bygger på en omfattande teknisk bevisning, bestående av främst av filmer från övervakningskameror, fynd på brottsplatsen och analys av fynden samt analys och positionering av de dömda personernas mobiltelefoner.

Grovt olaga hot med hatbrott
En central fråga har varit hur de dömdas brottslighet ska rubriceras. Tingsrätten menar att det inte är bevisat att bränderna kunde resultera i en fara för människors liv eller fara för omfattande förstörelse av egendom. Varken fullbordat mordbrandsbrott eller försök till mordbrandsbrott har därför styrkts.

Istället menar tingsrätten att gärningsmännens agerande har utgjort ett grovt olaga hot mot judiska församlingens medlemmar och försök till grov skadegörelse av bilarna på församlingens fastighet.

Brottet är så allvarligt att ingen annan påföljd än fängelse inte kan bli aktuell. Strafftiderna om två år för 24-åringen och 22-åringen och ett år och tre månader för 19-åringen motsvarar brottets straffvärde med ett åldersavdrag för 19-åringen. I 22-åringens fall inkluderar straffet även sju olovliga körningar.

Kan inte utvisas
Tingsrätten anser att brottet är så allvarligt att ingen av de dömda normalt bör få vara kvar i landet. De har heller inte så stark anknytning till det svenska samhället att de av det skälet bör få stanna. Den 22-årige palestiniern från Gaza, som bedömts sakna asylskäl, utvisas därför med förbud att återvända till Sverige inom tio år.

De övriga två dömda utvisas däremot inte. Migrationsverket har beviljat dem permanenta uppehållstillstånd som alternativt skyddsbehövande med bedömningen att de inte kan utvisas till Syrien på grund av krigssituationen i landet. Därmed har de en form av flyktingstatus som hindrar utvisning, enligt tingsrättens tolkning av utlänningslagen.