SVERIGE. Efter att ha blivit fällda i både tingsrätten och hovrätten ska nu Högsta Domstolen (HD) pröva domen mot de tre SVT-medarbetarna som 2015 smugglade en syrisk pojke genom Europa in i Sverige. Händelse skedde under inspelning av dokumentären ”Fosterland”. Trots domarna har medarbetarna inte fått sparken.

Det var under ett besök i Grekland där Fredrik Önnevall samt två medarbetare befann sig för att dokumentera flyktingkrisen som man fick kontakt med den 15 åriga Abed. Teamet beslutade sig under resans gång för att man skulle smuggla med den syriska pojken till Sverige. Konsekvensen blev att man åkte genom Europa tillbaka till Sverige där Abed fick uppehållstillstånd.

Agerandet sändes i TV
Hela skedet dokumenterades och sändes i SVT:s dokumentär ”Fosterland” där man fick följa hur teamet tillsammans med Abed bestämmer sig för att åka som turister för att inte åka fast. Man ger Abed nya kläder och en ny frisyr för att passa in. Händelsen kom sedan att anmälas av en privatperson som hade sett dokumentären.
Tingsrätten dömde i början av förra året de tre SVT-medarbetarna till en villkorlig dom samt samhällstjänst. Man hade från försvarets sida hävdat att de tre svenskarna hade agerat ur ett humanitärt perspektiv och att detta borde ses som en förmildrande omständighet. Tingsrätten köpte dock inte argumentet då man färdades genom flera säkra länder samt att Abed inte sökte asyl direkt när han kom till Sverige.

Hovrätten slog fast tingsrättens dom
Fallet överklagades till hovrätten som i sin tur gick på tingsrättens linje. Man dömde här de tre medarbetarna till 2 månaders fängelse vilket skulle omvandlas till en villkorlig dom och 75 timmars samhällstjänst. Tidigare var 3 månaders fängelse standard vid människosmuggling av normalgraden vilket innebär att den dömde inte kunde undslippa fängelse. På senare tid har dock hovrätterna börjat ta humanitära skäl i beaktande. Däremot så var dessa inte tillräckligt för att medarbetarna skulle frias.

– Det håller inte att enskilda personer tycker är asyllagarna är fel och bryter mot dem. När det gäller EU- reglerna så ska asyl sökas i det första land som man kommer till inom EU. I detta fall var det Grekland, men där fungerade inte asylprocessen. Däremot passerade man Italien, Österrike, Tyskland och Danmark. Där fungerar reglerna, sade hovrättspresidenten Lennart Svensäter efter hovrättens beslut i höstas.

Fallet ska prövas av HD
Både försvaret och åklagaren valde att överklaga hovrättens dom. Försvaret menar på att prövningen i HD är viktig då man idag ser humanitära skäl som förmildrande. Åklagaren å sin sida yrkar på fängelse då detta tidigare har varit normen för människosmuggling av normalgraden. Fallet kommer prövas av HD under hösten eller i början av nästa år.

Oavsett utfallet har åtalet väckt frågor om vilket ansvar journalister har i sin roll som opartiska betraktare. Fredrik Önnevall har fått behålla sin tjänst på SVT trots tingsrättens och hovrättens domar vilket även ställer frågan om det är lämpligt att människor som medvetet bryter mot lagen får vara verksamma inom en skattefinansierad verksamhet.