Polisen har ett svårt jobb, men medierna älskar att kritisera ordningsmakten för varje steg som tas, och därmed underlätta för kriminella eftersom det tvingar polisen på defensiven. De måste tänka på hur medier kan slå upp varje ingripande.

Senaste inslaget i mediernas psykologiska krigföring mot polisen är när SVT angriper polischefen i Uppsala för att vara för rak i sitt språkbruk på Twitterkonto. Han låter inte som den skrivbordsbyråkrat journalisterna uppenbarligen önskar sig se.

I artikeln Oklar avsändare bakom polistwitter framgår att SVT har granskat polischefen Jale Poljarevius twitterkonto.

Han är populär för sitt raka sätt att rapportera vad polisen gör och har 9.000 följare. ”Ett konto som är en tydlig maktfaktor på Twitter”, skriver SVT som uppger att man granskat kontot och analyserat över 2.000 twittermeddelanden sedan hösten 2016 då Uppsalapolisen sjösatte något man kallar för Särskilda gänginsatsen.

SVT noterar ”att ordet ’gäng’ är ett av de ord som använts allra mest på kontot (i var femte tweet ungefär)”. Man lyfter särskilt fram det mest delade inlägget.

När SVT intervjuar Poljarevius låter det så här:

Det finns kritik mot ditt språkbruk på Twitter av forskare och andra. Du använder ord som ’utplåna’ och ’anfall’. Vad vill du uppnå uppnå?

– Det jag måste visa är lägesbilden. Jag är fullt medveten om att många har synpunkter. Det är helt okej.

Men om du tänker på mig som allmänhet eller någon annan som läser det här och förfäras över vad polisen gör. Vad säger du då?

– Är det så att du är väldigt kränkt av det här, då tycker jag du ska göra en anmälan. Gå till Justitiekanslern. Är det så att du har rätt då får det bli en lagföring av mig.

SVT söker och får naturligtvis stöd hos etablissemanget som ifrågasätter Poljarevius. En polis får inte sticka ut, får inte vara stolt över sitt arbete, utan ska hånas och förnedras när man gör sitt arbete: upprätthålla lag och ordning.

Det är märkligt att medierna inte kan inse att polisen har en mycket specifik och annorlunda roll i det offentliga. Man ska ha våldsmonopol å den demokratiska statens vägnar. Det är ett absolut fundament för ett fritt och demokratiskt samhälle att det är polisen, och inte gäng eller klaner, som upprätthåller ordningen.

Det är ett tufft jobb eftersom man har beväpnade ligister och kriminella emot sig. Poliskåren riskerar liv och hälsa när man tvingas ta till våld för att kväsa våld.

För att kunna upprätthålla detta reningsarbete krävs en hög moral. Det gäller att man håller sig inom lagliga gränser i sina insatser, men också att man får stark och tydlig uppbackning av övriga samhället när man ställer sig i spetsen för att ingripa mot våldsverkare, mördare och andra kriminella.

I en tuff miljö krävs ett särskilt starkt ledarskap. Det gäller att vara på tårna inför motståndare som kan agera hur som helst. Vi som inte befinner oss i sådana situationer måste respektera det. Vissa kan tycka att språkbruket blir brutalt och obehagligt, men då gör man bedömningen utifrån sin trygga och säkra miljö där ingen riskerar att bli nedslagen eller skjuten. Att inte inse skillnaden mellan skarpt läge och ofarligt läge, demonstrerar fullständig oförmåga att förstå andra verkligheter än den egna. Då borde man inte vara journalist.

Att en polischef informerar om det polisiära arbetet på ett icke-medietränat vis är en tillgång. Det är synd och skam att medier i Sverige är så måna om att skydda kriminella genom att inte förmedla signalement, samtidigt som man ständigt attackerar polisen för att de gör sitt arbete.

Jag hoppas vi får en regering och riksdag efter valet i september som bättre förstår att uppskatta ordningsmaktens svåra och tuffa arbete. Polisen behöver uppbackning och stöd, inte tarvliga tillrättavisanden om språkbruk.