ARBETSMARKNADEN. Efter Hamnarbetarförbundets långdragna strejk i Göteborgs hamn föreslår nu fack- och arbetsgivarorganisationerna en förändring av strejkrätten. Bland annat ska det införas krav på förhandlingar samt ett förbud av stridsåtgärder som inte syftar till att få till ett kollektivavtal.

Sedan 2016 har Göteborgs hamn varit drabbat av en konflikt mellan Hamnarbetarförbundet och APM Terminals Gothenburg. Även Transportarbetarförbundet har involverats. Det hela är sprunget ur att APM har ett kollektivavtal med Transportarbetarförbundet men inte med Hamnarbetarförbundet. Man har erbjudit Hamnarbetarförbundet ett så kallat hängavtal men vägrat att ge dem ett fullvärdigt eget kollektivavtal.

Som en följd har hamnen dragits med strejker, varsel, fackliga blockader samt lockouter. Företag har valt att lämna hamnen när striderna har påverkat deras verksamhet. Bland annat lämnade det stora rederiet OOCL förra året hamnen i protest. Regeringen svarade på kritiken med att tillsätta en utredning om hur strejkrätten kunde förändras. Utredningen ska presenteras den 20 juni.

Den svenska modellen hotas
De stora fack- och arbetsgivarorganisationerna oroar sig dock för att den svenska modellen skulle hotas av att politiken lägger sig i. Därför har Svenskt Näringsliv, Transportföretagen, LO, TCO, SACO, Teknikföretagen, Industriarbetsgivarna samt Unionen gjort gemensam sak för att försvara sin egna ställning på arbetsmarknaden. Man presenterar nu ett eget förslag på förändring. Hamnarbetarförbundet bjöds dock aldrig in till förhandlingarna vilket man nu kritiserar.

– Det är odemokratiskt. Det är två elefanter som dikterar reglerna för en tredje part som inte får något att säga till om, säger Erik Helgersson som sitter i Hamnarbetarförbundets förbundsstyrelse.

Förslaget stöds av en bred koalition
Förslaget är tänkt att ställa krav på förhandling innan stridsåtgärder tas. Det ska inte heller vara tillåtet att ta till stridsåtgärder mot avtalsbundna företag i andra syften än att få till ett kollektivavtal. Däremot påverkas inte rätten att vidta sympatiåtgärder, politiska stridsåtgärder samt indrivningsblockader. Man hoppas nu på att riksdagen ska anta förslaget och förkasta regeringens utredning.

– Vi har arbetat hårt för att hitta en lösning, men nu när vi ser en framkomlig väg mot stabilitet i Göteborgs hamn kan vi istället fokusera på att återupprätta förtroendet för Göteborg som transportnav med hamnen som nod, säger Johan Trouvé, vd för Västsvenska handelskammaren i en kommentar.

Kritiseras av forskare
Regeringen ställer sig positivt till förslaget. Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S) kommenterar det hela med att säga:

– Därför är det självklart för mig att det här förslaget går före andra förslag, säger Johansson på en pressträff.

Däremot stöter förslaget på kritik från Mats Glavå, docent i arbetsrätt vid Göteborgs universitet. Han menar på att förslaget skulle innebära att företag skulle kunna sluta avtal med halvseriösa fack i syfte att hindra större fack från att kunna ta till stridsåtgärder. Han menar istället på att verktygen som finns idag hade varit tillräckligt för att lösa dagens situation