GÖTEBORG. Den kontroversiella och hårt kritiserade Västlänken började byggas i veckan. Tanken är att Göteborg ska få tre nya underjordiska stationer för pendel- och regiontåg. Bygget beräknas bli ett av Sveriges dyraste infrastrukturprojekt och Socialdemokraternas stöd i staden har rasat som en följd.

Bygget har planerats sedan 2001. Tanken är att man ska bygga på en 8 kilometer lång strecka varav 6 kilometer tunnel under Göteborg för att underlätta för tågtrafiken. Bygget beräknas kosta 20 miljarder kronor. Varav staten betalar hälften. Resten ska finansieras via bland annat en trängselskatt. Projektet går till historien som ett av Sveriges dyraste infrastrukturprojekt hittills.

Hårt motstånd mot bygget
Bygget har mött på ett rejält motstånd. Projektet har bland annat överklagats till mark och miljööverdomstolen som gav Trafikverket rätten att fortskrida med bygget. Beslutet möttes dock med skepticism från många och flera demonstrationer har hållits för att mobilisera motstånd mot Västlänken. Anledningen bakom motståndet är både priset och trängselskatten men även de omfattande trafikstörningarna som bygget kommer leda till.

Socialdemokraterna kollapsar i opinionen
Flera intresseorganisationer har skapats och det nybildade partiet Demokraterna går starkt framåt när Socialdemokraterna är i fritt fall. I en opinionsundersökning från maj månad hade Demokraterna lyckats bli jämnstora med Socialdemokraterna på 15,7%. Även flera företrädare för bland annat Moderaterna, Miljöpartiet och Socialdemokraterna har under den senaste tiden valt att gå över till partiet i protest. Kommunstyrelseordförande Ann-Sofie Hermansson (S) kommenterade opinionsläget med att säga följande:

– Jag är för fasen inte nöjd, klart vi vill ligga högre. Det är alltid roligare att ha bra siffror. Men det är långt kvar i valrörelsen och de flesta medborgare har inte uppmärksammat valrörelsen ännu. Den riktiga temperaturmätningen kommer först om ett tag. Min känsla är att vi kommer göra få betydligt bättre siffror i valet.

SD tar strid mot Västlänken
Ett annat parti som har varit tongivande i motståndet mot Västlänken är Sverigedemokraterna. Man kritiserar Västlänken för att vara ett prestigeprojekt och ställer sig bakom resultatet av folkomröstningen från 2014 där göteborgarna sade nej till trängselskatten. Vidare är man emot projektets ekonomiska kostnad och den miljöpåverkan som projektet kommer ha på staden. I en debattartikel från april i år kommenterade Jörgen Fogelklou och Agneta Kjaerbeck Västlänken följande:

– ”Förutom segregationen, vårdköerna och tryggheten har vi också kanske den viktigaste valfrågan av dem alla: Västlänken. Det är en fråga de styrande i Göteborg försöker gömma undan. På seniormässan nyligen svarade hela 40 procent av de tillfrågade att de skulle lägga sin röst på ett parti som sade nej till Västlänken i kommunfullmäktige. Vi Sverigedemokrater har sedan 2009 drivit ett konsekvent ”nej”, med motioner, yttrande och yrkande. Vi är det enda partiet som kan driva denna fråga kommunalt, regionalt och på nationell nivå fram till den 9:e september.”