LANDSBYGDEN. Allt fler skogsägare ifrågasätter statens detaljstyrning av skogspolitiken. Man varnar för att äganderätten inte respekteras när staten hindrar privata skogsbrukare från att bruka sin egen mark utan någon ekonomisk kompensation.

Svensk skogspolitik har längre genomsyrats av kompromisser och samförstånd men de senaste åren har staten börjat detaljstyra allt mer. Många skogsägare uppfattar nyckelbiotoper, artskyddsförordningen samt fjällnära skog som käppar i hjulet för sin verksamhet. Nu varnar branschorganisationen Skogsindustrierna för att man sätter miljömålen över äganderätten.

  Det har gått för långt, och då talar jag för alla skogsägare i Sverige och hela den svenska skogsindustrin, säger Lars Idermark vd för Skogsindustrierna till Dagens Industri.

Skogsägare hindras från att bruka sin mark
Många skogsägare i norra Sverige har drabbats hårt av att de förvägras rätten att avverka skog på sin egen mark. Anledningen är att Skogsstyrelsen ämnar skydda fjällnära skog. Därför har man gett avslag på flertalet ansökningar om att få avverka skog. Konsekvensen blir att många skogsägare ser värdet på sin mark sjunka utan att de får någon kompensation för statens beslut.

– Det är stora egendomar, värden som man trott sig ha i kanske hundra år och sen kommer någon och säger att man inte ska få bruka det och inte heller få någon ersättning och det kan inte jag förstå, säger Anders Pettersson som är förvaltare åt Sorsele allmänning som också har en stor del fjällnära skog.

Regeringen ska utreda frågan
Som svar på kritiken har regeringen tillsatt en utredning om artskyddsförordningen samt en granskning över nyckelbiotoperna. Något som välkomnas av Idermark. Han efterfrågar en rättsäker hantering av skogsindustrin och långsiktig stabilitet. Skogsbrukarna måste få schyssta spelregler för att kunna fortsätta konkurrera på världsmarknaden.

Skogsindustrin gynnas av tidigare investeringar
De senaste åren har läget stabiliserats för landets skogsbrukare och man har kunnat göra stora investeringar. Något som nu lönar sig. Branschen sysselsätter idag omkring 70 000 människor. Samtidigt menar man på att man måste rusta sig för nästa lågkonjunktur genom att fortsätta satsa på produktutveckling och forskning.

  ”Det är lätt att bli euforisk i goda tider, men det är i sämre tider branschen testas. Det gäller att industrin nu fortsätter att stärka konkurrenskraften och investerar i produktivitetsförbättringar. De långsiktiga trenderna, framför allt den ökande levnadsstandarden i Asien, talar för våra produkter, men konjunkturen kommer alltid att svänga”, säger Lars Idermark.