Den stora partisympatiundersökningen från SCB för våren har kommit. Den bekräftar Socialdemokraternas kräftgång och Sverigedemokraternas uppgång.

Sverigedemokraterna får 18,5 procent. Det är en klar uppgång. Det finns två kommentarer att göra. SCB brukar kraftigt underskatta väljarstödet för partiet, vilket framgår av figuren. Inför förra valet hamnade partiet 4,8 procentenheter högre i valet än i SCB:s majmätning.

Dessutom gjorde SCB sin mätning under perioden 27 april till 29 maj. Siffrorna är alltså delvis en månad gamla, vilket betyder att de senaste veckornas uppgång i andra mätningar inte finns med i SCB.

Om relationen mellan SCB:s majmätning och valresultatet blir densamma som 2014 skulle Sverigedemokraterna hamna på 23,3 procent i riksdagsvalet i september. Men varje valrörelse är unik, så några sådana slutsatser kan inte göras.

Väljarflöden
SCB har frågat så många att man kan visa väljarflöden sedan förra valet. Då framgår att Sverigedemokraterna tagit väljare främst från S och M med drygt 2 procentenheter vardera, men också från C, MP och KD.

Regionala skillnader
När det gäller olika delar av Sverige visar SCB att Sverigedemokraterna stärkt sin ställning i alla regioner, och att man nu är starkast i Småland medan man förut varit starkast i Skåne.

Småland med öarna: 22,7 procent
Sydsverige: 22,1 procent
Västsverige: 19,6 procent
Östra Mellansverige*: 19,5
Norra Mellansverige**: 18,7
Mellersta och övre Norrland***: 16,2
Stockholms län: 16,2 procent
Stockholms stad:10,3 procent

*) Uppsala, Södermanlands, Östergötlands, Örebro och Västmanlands län
**) Värmlands, Dalarnas och Gävleborgs län
***) Västernorrlands, Jämtlands, Västerbottens och Norrbottens län

Övriga partier
Socialdemokraterna får 28,3 procent, vilket är ett tapp men bara med 3 procentenheter sedan förra valet. Det finns två kommentarer att göra. SCB brukar överskatta S. Inför förra valet hamnade partiet 4 procentenheter över valresultatet i majmätningen 2014. Dessutom gjorde SCB sin mätning under perioden 27 april till 29 maj. Siffrorna är alltså nära en månad gamla, och S har tappat mycket senaste veckorna.

Moderaterna ligger ungefär på förra valresultatet, medan Centerpartiet ligger högre och Liberalerna lägre. Kristdemokraterna ligger under 4-procentsspärren.

Miljöpartiet klarar däremot spärren. Vänsterpartiet ligger över förra valresultatet.

*

Se mer: SCB