VÅLD. Färska siffror från Socialstyrelsen visar att samtliga offer för dödligt våld i hemmet de senaste två åren hade varit i kontakt med en myndighet kort innan sin död. Trots detta hade problematiken inte uppmärksammats. Nu har regeringen gett Socialstyrelsen, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan samt Migrationsverket i uppdrag att närmare samarbeta för att tidigt upptäcka våld inom nära relationer.

Det rör sig om 21 individer under åren 2016 och 2017 vars dödsfall Socialstyrelsen nu har utrett. Av dessa 21 så var 19 brottsoffer kvinnor och 2 var män. När det kommer till gärningsmännen var 20 män och 1 var kvinna. Trots att samtliga offer hade sökt hjälp på en myndighet kort innan dödsfallet hade ingen ställt frågor om ifall det förekom våld i den nära relationen.

– Det handlar om att kunna stötta varandra. Myndigheter måste bli mycket bättre på att upptäcka och erbjuda hjälp och stöd, säger Carina Hällberg som är utredare på Socialstyrelsen.

Myndigheter ska samarbeta
Som svar på Socialstyrelsens rapport har regeringen gett Socialstyrelsen, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Migrationsverket i uppgift att samarbeta närmre. Tanken är att nya samarbetsmodeller ska tas fram så att man kan jobba mer brett med problematiken.

– Myndigheter som kanske inte annars arbetar med våld i nära relationer men som kanske möter dessa personer på andra sätt kommer nu kunna se det här tidigare, säger barn- äldre- och jämställdhetsminister Lena Hallengren.

Oklart om samarbetet kommer lösa problematiken
Sverige har en nollvision om att ingen ska dö som en följd av våld i hemmet men frågan är om man kommer lyckas med målet. Socialstyrelsen själva säger att man redan idag har framarbetat olika rutiner för att upptäcka våld i hemmet men att det som behövs nu istället är handling.

– Vi har tagit fram jättemycket skriftliga rutiner på detta. Nu måste vi gå från ord till handling, säger Carina Hällberg.

Problemet är att våldet kan vara svårupptäckt och att offren själva inte vågar komma ut med det. Två stora bovar när det kommer till våld i nära relationer är missbruk och hedersrelaterade motiv. De senaste åren har det blossat upp en diskussion om inte minst hedersvåldets roll som en följd av den misslyckad integrationen.