Förre statsministern Fredrik Reinfeldt vill inte ha fler poliser, istället måste fastighetsägare, företagare och ideella krafter aktivera sig själva för att hindra brott.

Fler poliser är inte lösningen på vardagsbrotten. Det hävdar Reinfeldt i egenskap av Trygghetskommissionens ordförande. Han menar också att folk ska sluta fokusera på brottslingarna och istället se till att inte brottstillfälle uppstår, rapporterar TT.

Reinfeldt vill att mammor ska patrullera det offentliga rummet, istället för polisen. Då upplevs en plats som trygg, och brottsligheten går ned.

– Det mest frekventa sättet att få bort brottslingar är att medborgarna fyller ut det offentliga rummet, inget är mer verkningsfullt än närvarande mammor, menar han.

När en cykel blir stulen är det alltså, enligt Reinfeldts logik, ägarens fel om denne låst fast cykeln på gatan och inte tog med sig cykeln in till sin lägenhet eller arbetsplats.

Ansvaret för brottsbekämpning lämpas över på medborgarna, som ska anpassa sina liv efter kriminellas agerande.