KRIMINALITET. Polisen och politiker talar gärna om en förbättring i skjutningarna den senaste tiden. Men kalla siffror talar för att det är önsketänkande. Dödsskjutningar i kriminell miljö slog rekord förra året och kriminolog Mikael Rying, Noa, försöker inte spela ner allvaret.

– Det här är ett av de värsta skottdåden i Sverige i kriminella miljöer de senaste 30 åren, säger han om måndagens trippelmord i gänguppgörelsen i Malmö.

Polisen och politiker har tagit fasta på en minskning av dödsskjutningar under årets allra första månader. ”Antalet dödsskjutningar har minskat radikalt under första delen av 2018, jämfört med samma period 2017. 100 skjutningar 2017 har blivit 59 hittills under 2018. Det ger en försiktig förhoppning om att trenden kan ha brutits och polisens åtgärder har haft effekt”, skrev exempelvis Skd i maj.

Men på en tioårsperiod har dödsskjutningarna ökat dramatiskt. Mikael Rying, kriminolog vid Noa, polisens nationella operativa avdelning, ser allvarligt på dådet. De senaste åren har skjutningar i kriminella miljöer ökat kraftigt men måndagens dåd sticker ändå ut.

– Det är väldigt ovanligt att så många personer skjuts på en och samma gång, det finns tidigare exempel på fall med tre offer men de är mycket ovanliga. Det verkar som att man har skjutit in i en skara av människor, säger han.

Väldigt allvarligt
Det dödliga våldet har flyttat ut allt mer i det offentliga rummet. Många av skjutningarna sker utomhus, vilket ökar risken för att drabba tredje person.

– Det här i Malmö är som jag förstår en centralt belägen gata där det rör sig mycket människor. Det är väldigt allvarligt att man skjuter på öppen gata, säger han.

Rekord
Dödsskjutningar i kriminell miljö slog rekord förra året. Från 2006 har dödsskjutningarna ökat från 8 till 42 under 2017, vilket är en mycket stor ökning på mindre än tio år.

Under 2017 har 42 personer skjutits ihjäl och 140 personer har skadats i de totalt 320 skjutningarna i Sverige. Det är mer än dubbelt så många som för bara fem år sedan. Bara sex dödsfall är uppklarade, uppger Svt i en kartläggning.