Flera medier bedriver klappjakt mot Uppsalas lokalpolisområdeschef Jale Poljarevius eftersom han använder Twitterkontot @polisenuppsala för att beskriva polisens vardagsarbete med ett tydligt språkbruk.

SVT har i inslag skandaliserat polischefens kommunikation, vilket Samtiden tidigare uppmärksammat (här). Nu följer lokaltidningen Uppsala Tidningen upp med intervju med ”experter” ur etablissemangen som fördömer det raka språket som polischefen använder: Experter kritiserar twittrandet.

Twitterkontot är populärt och har nästan 12.000 följare. Många Uppsalabor uppskattar att polischefen beskriver vad som händer och vad polisen gör, inte minst därför att många upplever att den grova brottsligheten skapar otrygghet. Att få information om de konkreta motåtgärderna kan dämpa den utbredda oron.

Men professorn i retorik vid Uppsala universitet, Otto Fischer, hävdar enligt tidningen att polischefens Twitter riktar sig till de som vill ha hårdare straff och tuffare tag i samhället och att ”partier som Sverigedemokraterna tjänar på” den typen av polisiär retorik.

– Det är en extrem konform bild som presenteras. Den centrala berättelsen är ”no go-zoner”, vapen och skjutningar och det passar en viss typ av politisk agenda som är populär just nu. Det är klart att det finns problem om en alltför ensidig bild målas upp, säger Fischer.

Problemet tycks vara att polisen beskriver de negativa sidorna av samhället, och inte lägger verkligheten tillrätta, lindar in problemen som ”utmaningar” och tonar ner dem. Svenska folket har uppenbarligen inte rätt till information och kunskap om det som sker på samhällets skuggsida.

Särskilt viktigt att mörklägga samhällsutvecklingen tycks det vara eftersom ett visst parti kan gynnas om folket får reda på hur illa det är. Därför anser professorn att informationen ska tystas. Dessa impulser av censur för tankarna till Nordkorea.

Andra akademiker lokaltidningen talat med instämmer i att polisen inte ska skildra verkligheten så naket och oredigerat inför allmänheten.

– Polisen är tjänstemän och de ska därför uttrycka sig rätt tråkigt, säger Bo Wennström, professor emeritus i rättsvetenskap på Uppsala universitet.

Väljarkåren ska sövas och inte bry sig om verkligheten. Så vill etablissemangen i medier och universitet ha det.

Jag tvivlar på att dessa akademiker förstått innebörden av och förutsättningarna för demokrati – fri åsiktsbildning och öppen nyhetsrapportering. Och jag tvivlar på att väljarkåren längre låter sig luras av akademiska och mediala etablissemang som gör allt för att dölja samhällsutvecklingen.