ESKILSTUNA. Majoriteten i Eskilstuna (S, M och C) vill med stöd av SD förbjuda tiggeri utan tillstånd i kommunen. Det betyder att tiggare som inte har tillstånd kan får böta och att polisen får avvisa personer från offentliga platser. – Ett tiggeritillståndskrav är ett steg på vägen. Ett förbud är den långsiktiga lösningen, säger Adam Marttinen (SD).

Under debatten i fullmäktige under förmiddagen lägger Sverigedemokraterna fram sina argument. Adam Marttinen påminner om att SD la fram förslaget redan 2014, och han menar att det handlar om att störa ut verksamheten och de strukturer som leder till människohandel.
– Att göra ingenting är att stärka människohandelns aktörer i Sverige, menar han.
Marttinen hävdar att regeringen är passiv och väntar på att någon annan ska agera i den här frågan.
– SD:s hållning är att det här är ett nationellt problem och krävs ett nationellt förbud, så att de här personerna kan återvända till sina hemländer. Det är deras ansvar, säger han.
Tiggeriet är ett problem som man måste göra något åt, och det bästa är att dessa människor återvänder till sina länder.
– Att de sitter och tigger på Sveriges gator hjälper inte deras integrering i hemlandet, påpekar han.

Söka tillstånd
Det är Socialdemokraterna, Moderaterna och Centerpartiet som vill pröva om man med stöd i ordningslagen kan införa ett förbud mot passiv pengainsamling. Den person som vill tigga på en allmän plats måste först ansöka om ett tillstånd hos polisen. Har man inget tillstånd får man böta. Polisen ska även kunna avvisa personer som tigger utan tillstånd.

– Vi tror att det här är bra för alla parter, även för dem som är här och ber om pengar, säger kommunalråd Jari Puustinen (M).

– Det är för att säkerställa att människor som är i en sådan situation att de måste kräva pengar inte ska kunna göra det utan tillstånd från polisen. Det här är människor som är utsatta och vi har prövat olika metoder, men det händer inte så mycket när det gäller kraven i hemländerna. Då får vi se vad vi kan göra med lagen som finns och vad vi kan göra här, säger kommunalråd Jimmy Jansson (S).

Sverigedemokraterna stöder majoritetens förslag, medan Vänsterpartiet, Liberalerna och en politisk vilde från Miljöpartiet är emot förslaget.

Vellinge
Tidigare har alltså Vellinge kommun i Skåne beslutat om ett förbud mot tiggeri i de lokala ordningsföreskrifterna, men det stoppades av länsstyrelsen.

Länsöverdirektör Ola Melin motiverade länsstyrelsens beslut då med att passivt insamlande av pengar inte är ett störande av ordningen.

– Vi har sett de handlingar som skickats in och hävt deras beslut då det inte är förenligt med ordningslagen. Enstaka personers obehag av tiggeri har tagits med i handlingarna, men vi anser att passivt insamlande av pengar inte är ett störande av ordningen. Vi har därför upphävt Vellinge kommuns beslut. Om de vill överklaga detta så sker det i förvaltningsrätten.

Vellinge kommun hade valt ut områden som skulle bli tiggerifria zoner. Samma sak gör Eskilstuna, som valt ut sex områden där förbudet ska gälla.

Även Eskilstuna kommuns beslut idag riskerar att stoppas av länsstyrelsen.

Stadsmissionen
Eskilstuna stadsmission är emot och menar att förslaget redan fått konsekvenser för de som tigger. De befarade i sitt remissvar att en hatisk och våldsam inställning till tiggarna kan förstärkas och få ett slags berättigande.

– Personer med pengar och makt kan komma att än mer utnyttja mindre resursstarka genom att ”låna ut” pengar, med tillhörande ockerliknande räntor för återbetalning. De redan mest utsatta blir potentiellt mer utsatta, skriver stadsmissionen.

Stadsmissionen talar också om en ökad utsatthet redan idag.

– Det vi får höra är att folk kanske spottar på dem, eller sparkar mot dem, eller säger otrevliga saker. Och i värsta fall blir kvinnorna föreslagna och efterfrågade att utföra sexuella tjänster, säger Tomas Lindroos, direktör på Eskilstuna stadsmission.

Stadsmissionen menar också att ett tillståndskrav skulle innebära att samhället accepterar och på sätt och vis legitimerar tiggeriet.