Stockholm har nu inte bara utsatta förorter, utan även tunnelbanestationer som är no-go-zoner för väktare och biljettkontrollanter som inte skyddas av medföljande poliser.

Fyra stationer på blå linje i Stockholms tunnelbana har deklarerats som no-go-zoner för biljettkontrollanter och ordningsvakter. Eller ”blivit rödmarkerade” som det officiellt heter när Storstockholms Lokaltrafiks trygghetscentral gör löpande säkerhetsbedömningar av situationen i tunnelbanan. Stationerna indelas i färgerna grönt (normalt säkerhetsläge), gult (förhöjt säkerhetsläge) och rött (sällsynt säkerhetsläge).

På stationer som är rödmarkerade får ordningsvakter och spärrvakter bara närma sig sin arbetsplats om har polisbeskydd. Det gäller främst dem som jobbar på stationerna Rinkeby och Tensta, men ofta också vid Rissne och Hjulsta.

Ordningsvakter som arbetar utmed tunnelbanans blå linje vittnar om en otrygg och farlig arbetsmiljö.

– Vi är ofta numerärt underlägsna och utsätts för hot och stenkastning, säger en ordningsvakt till SvD.

– Det går inte att verka normalt på de här rödmärkta stationerna. Jag har aldrig fruktat för mitt liv, men har hamnat i situationer där den personliga säkerheten satts ur spel. Det har varit hot om våld, stenkastning och även sönderslagna bilar, säger han.

Ordningsvakterna som arbetar två och två hamnar lätt i numerärt underläge och är tacksam över polisstöd. När någon bara är berusad och ska avvisas behövs ingen polis, men i andra lägen behövs hjälp. Tunnelbanestationerna har blivit en tummelplats för knarkaffärer.

– Vi är medvetna om att vissa yrkesgrupper är utsatta och har även skyddat de som lappar bilar och representanter från stadsdelsnämnder, säger Christoffer Bohman, biträdande lokalområdespolischef i Rinkeby.