BOSTADSBRISTEN. Första modulhuset i Stockholms innerstad är nu klart. Modulbostäderna på Södermalm har överklagats av grannar och bygget har dragit ut på tiden. Men nu står bostäder till ett 90-tal nyanlända färdiga. Nästa onsdag blir det invigning med tal.

Modulbostäderna ligger på parkeringen vid Tantolunden och Ringvägen. Bygget kom till sist igång i början av året efter en process med överklaganden av grannar.  Modulhuset ska rymma ett 90-tal nyanlända vilka främst kommer att vara familjer, och det blir det första modulhuset beläget i innerstan.

Bostäderna ska bli tillfälliga hem åt personer som har fått uppehållstillstånd i Sverige. Nästa onsdag blir det invigning med tal av bland andra Anders Göransson (S), ordförande i Södermalms stadsdelsnämnd, och Tamim Alameddine, ordförande för SHIS Bostäder.

Alla kommer inte att flytta in på en gång.

– Det kommer att ske pö om pö, men tanken är att det ska vara fullbelagt till i början av juli. Vi tycker det känns jättekul, det är viktigt för Södermalm med en blandning, modulbostäder ska inte bara finnas i ytterstaden, säger Tamim Alameddine, SHIS Bostäder

Projekt för integration
På Vintertullen, ett genomgångsboende för cirka 650 nyanlända, har stadsdelen startat ett projekt för att förbättra integrationen. Socialt stöd, samhällsvägledning och rekryteringsträffar ska få de boende ska hitta egen försörjning och bostad innan etableringstiden är över. Detta kommer även innefatta de nyanlända som kommer till Tanto. Pilotprojektet pågår till december 2019. Visar det sig lyckat ska modellen användas på stadens samtliga genomgångsboenden.

I en artikel om nyanlända på Vintertullen, uttrycker de att de inte kan förstå varför det inte finns bostäder i Stockholm, där så många vill bo. Enligt bostadsförmedlingen kan kön vara upp till 20 år. De flesta som får en bostad har en kötid på mellan 8 och 12 år. Den genomsnittliga kötiden 2017 var drygt 10 år.

Svenska ungdomar
När kommer ett parti att se till att unga svenskar får ett genomgångsboende i innerstaden? När kommer det att bli en glad invigning för att svenska ungdomar får en möjlighet att bo i Stockholms innerstad, om så bara under en övergångsperiod på två år? Det partiet skulle sannolikt bli eftertraktat av unga i Sverige, unga som i många avseenden kommer sist i kön, när pengar ”måste” ges till nyanländas behov.

Stockholms stad har sedan 2016 tagit emot och tillhandahållit tillfälliga bostäder åt 5 700 personer som sökt asyl och fått uppehållstillstånd i Sverige. Under 2018 kommer Migrationsverket att anvisa ytterligare 1 882 nyanlända till Stockholm.