AFGHANAMNESTIN. Den starkt kritiserade gymnasielagen, eller afghanamnestin, börjar gälla från 1 juli. Migrationsverket står redo och beskriver hur ansökan går till på hemsidan, illustrerad med en ung kvinna.

Nästa vecka kan de cirka 9 000 så kallat ensamkommande afghanerna, varav huvuddelen är män, som har fått avslag på sin asylansökan ”få en ny chans”. Mellan 1 juli och 30 september kan de ansöka om uppehållstillstånd för gymnasiestudier.

Migrationsverket listar villkoren och skriver:

  • första ansökan om uppehållstillstånd ska ha registrerats hos Migrationsverket den 24 november 2015 eller tidigare.
  • Beslutet om utvisning ska ha fattats när den sökande är 18 år eller äldre.
  • Beslutet om utvisning ska ha fattats 15 månader eller senare från registreringsdatumet, men tidigast den 20 juli 2016.
  • Personen ska befinna sig i Sverige när ansökan görs.
  • Den sökande ska studera eller ha för avsikt att studera i gymnasieskolan. Alla utbildningar på gymnasial nivå omfattas, exempelvis introduktionsprogram, nationella program, komvux, särvux, folkhögskola och de så kallade yrkespaketen.

Det räcker alltså att ”ha som avsikt att studera” och det kan vara på en mängd olika studieformer.

Begått brott
Migrationsverket skriver även:

”Som i alla ärenden där en person beviljas ett tillstånd kontrolleras om personen har begått brott eller om det finns något som pekar på att personen skulle kunna utgöra en säkerhetsrisk.”

Vid ett samtal med presstjänsten säger handläggaren att hon inte kan svara på vad som händer om den sökande har begått brott. Hon säger att det gäller samma bestämmelser som vid alla tillståndsprövningar och att de har redan prövats.

Men om de har begått brott efter det, vad händer?

– Ja det beror på brottets art.

Närmare än så vet hon inte.

– Vi har inte fått många frågor om det.

Om någon bedöms vara en säkerhetsrisk remitteras de till Säkerhetspolisen.

Presstjänsten lovar att en expert inom rättsenheten ska återkomma på måndag.

Beslutet
Regeringens förslag klubbades igenom riksdagen den 7 juni med Centerpartiet stöd. I den senaste opinionsmätningen från YouGov hade Centerpartiet backat tre procentenheter, från 10,1 till 7,1 procent, och många menar att det är väljarnas svar på det kontroversiella beslutet.