När Europaparlamentet idag diskuterade budgeten kritiserade europaparlamentarikern Peter Lundgren (SD) det faktum att man inte planerar för det inkomstbortfall som blir följden Storbritanniens utträde, Brexit. Sverige ska betala än mer och man talar om ökade tullar.

Det uppstår ett stort hål i EU:s budget när Storbritannien lämnar. Men istället för att banta budgeten, pågår resonemang inom EU hur detta hål ska fyllas med nya inkomster. Det är något som Peter Lundgren vände sig emot under debatten i parlamentet.

– Man ignorerar totalt inkomstbortfallet som uppstår när Storbritannien lämnar detta hus. Istället ska högre avgifter tas ut från kvarvarande medlemsländer och egna inkomster ska skapas i form av tullar och dylikt. För Sverige föreslås en höjning med 15 miljarder kronor.

– Låt mig vara mycket tydlig. Svenska skattebetalare är inte intresserade av att betala ytterligare avgifter.

– Vi kräver att EU tar ansvar för skattebetalarnas pengar. Och vi kräver att ni tar hänsyn till inkomstbortfallet som uppstår. Görs inte det, är det svenska regeringens skyldighet och ansvar inför svenska folket att begära en omförhandling av avtalet då vi nu mest blir utnyttjade som en kassako av EU.

Andra EU-parlamentariker försvarade EU-kommissionen och frågade Lundgren om EU inte skulle kunna skaffa nya resurser genom moms och andra skatter.

Lundgren vände sig emot det, eftersom moms och andra skatter är de nationella parlamentens ansvar.

*

Se mer: Videoklipp i YouTube.