EXTREMISM. Kriminalvården går nu ut och varnar för att ett 80-tal fångar som sitter på svenska anstalter riskerar att radikaliseras. Man befarar att siffran kommer att öka när allt fler återvänder från krigszoner utomlands efter att ha begått terrorbrott. Anledningen är den Islamiska statens fall vilket har fått många sympatisörer att resa tillbaka till Europa.

De senaste årens terrordåd runtom i Europa har ofta utförts av människor som har radikaliserats under sin fängelsevistelse. Bland annat utfördes terrordåden i Köpenhamn och Paris av terrorister som hade radikaliserats på anstalter. Sverige har hittills ansetts ha en bra beredskap inom området tack vare hög personaltäthet på anstalterna samt att antalet fångar är färre per anstalt. Detta underlättar arbetet för Kriminalvården då det blir enklare att upptäcka försök till radikalisering.

Alltfler terrorresenärer återvänder
Nu oroar man sig dock för att situationen kan ha börjat förändras. Alltfler så kallade terrorresenärer, det vill säga människor som har åkt utomlands för att begå terrorbrott har återvänt till Sverige. Detta efter att den Islamiska Statens (IS) rike har slagits i spillror. När dessa sedan hamnar i fängelse finns risken att de försöker rekrytera andra intagna. Fängelser råkar nämligen vara en attraktiv plats för att rekrytera nya sympatisörer.

– Många av de som sitter där har dömts för våldsbrott och har en lägre tröskel för att använda våld och det är något som extremistmiljöerna kan använda sig av, säger Ahn-Za Hagström, senior analytiker hos Säkerhetspolisen.

Islamistisk extremism det största problemet
Av de 80-talet fångar som bedöms vara i riskzonen beräknas 65 av dem ha våldsbejakande islamistiska åsikter medan övriga är höger- eller vänsterextremister. Kriminalvården satsar nu resurser på att utbilda personalen i att kunna upptäcka och hindra påverkansförsök. Nära kontakter med de intagna anses vara det mest effektiva sättet att förhindra en radikalisering. Målet är att man ska förhindra fängelserna från att bli rekryteringsplatser för extremister. Trots arbetet beräknas antalet extremisterna i landets fängelser öka på grund av en ny våg av intagna.

– Kriminalvården bedömer att antalet intagna med våldsbejakande extremistiska uppfattningar i anstalt och häkte kommer att öka. Men vi bedömer inte att fler kommer att radikaliseras på fängelserna utan att ökningen kommer att bestå av intagna som redan är radikaliserade när de kommer till Kriminalvården, säger Niklas Bellström.