Stödet för Åkesson har trefaldigats på bara drygt två år. Näringslivet har uppskattat den breddning av partiet som skett de senaste åren.

– Sverigedemokraterna och Jimmie Åkesson har vunnit ökat stöd och förtroende under våren och försommaren, och den här mätningen visar att det utvecklingen sker även bland näringslivstopparna, säger David Ahlin, analyschef på Ipsos till Dagens Industri.

Partiet har tydligt breddat sin väljarbas och attraherar nu väljare i alla samhällsgrupper, även på platser där partiet tidigare haft svårt som i Stockholm.

En uppmärksammad profilering rör synen på vinst i välfärden, där Jimmie Åkesson tagit strid mot Socialdemokratin på ett rakare och tydligare sätt än de borgerliga. Åkesson har debatterat både mot civilminister Ardalan Shekarabi i debattutmaning och med statsminister Stefan Löfven i direktsänd TV.

Tidigare har det funnits oklarheter om hur Sverigedemokraterna vill motarbeta oskäligt stora vinster. Nu är det tydligt att partiet inte är för något förbud utan riktar krav på kvalitet i välfärdstjänsterna som gör det omöjligt att ta ut vinster som är skadliga för verksamheten.

Åkesson har stort eller mycket stort förtroende hos 36 procent av de svarande i DI-Barometern, som genomförs av Ipsos och där närmare 1.400 ledande företrädare för näringslivet deltar. Det är en ökning med 11 procentenheter sedan i våras.

Den partiledare som har högst förtroende i näringslivet är Ulf Kristersson (M). Han ökar sitt förtroende med 4 procentenheter och har nu stort eller mycket stort förtroende hos 79 procent.

Statsminister Stefan Löfven (S) fortsätter att tappa. Bara 12 procent har stort/mycket stort förtroende för honom, och hela 87 procent har lågt eller inget förtroende för S-ledaren.

Också Annie Lööf (C) tappar i förtroende. Hon backar 19 procentenheter till 48 procent.