SPÅNGA. I sitt Järvatal talade SD-ledaren Jimmie Åkesson klarspråk om hedersförtryck och islamism. Gensvaret på talet var stort med många applåder.

– Det ska råda slöjförbud i svensk förskola. Det är det enda sättet att kunna erbjuda barn ett fredat rum mot islamism, säger Jimmie Åkesson i sitt tal när det var Sverigedemokraternas dag på Järvaveckan.

– Varför ska en liten flicka på förskolan behöva skyla sig? Barn som växer upp i hedersförtryck måste erbjudas fredade rum från förtryck och islamism. Skolan och särskilt förskolan ska vara ett sådant fredat rum.

Hederskontroller
Det offentliga samhället ska inte bidra till att förstärka hedersförtryck, poängterade Jimmie Åkesson och hänvisade till avslöjandet i veckan att förskolor hederskontrollerar åt föräldrar att småflickor bär slöjan.

Fulla förmåner kan dras in om skolan inte går med på detta. Enskilda brott mot reglerna ska leda till böter, men kan i förlängningen leda till att skolor stängs.

Orena och rena
Slöjtvång stödjer islamisters uppdelning i flickor och kvinnor som sedliga och osedliga, rena och orena, värda respekt eller inte.

Det får betydelse inte bara för de flickor och kvinnor som tvingas bära det laddade plagget, utan även för de flickor och kvinnor som inte bär det.

– Konsekvenser av ett sådant synsätt har vi sett där män från länder med hedersorienterade kulturer är kraftigt överrepresenterade i sexualbrottsstatistiken och där var tionde svensk flicka utsätts för sexualbrott varje år, säger Jimmie Åkesson.

Obligatorisk förskola
Ett annat förslag SD-ledaren lanserade var obligatorisk förskola för alla barn som fyllt tre år, bor i ett utsatt område och har två utlandsfödda föräldrar.

– Inga barn i sverige ska stängas ute från majoritetssamhället. Vi vill ge en tydlig väg in i det svenska samhället, förklarade Åkesson.

Bara svenska
Svenska ska vara det enda språket i förskolan för att de uppväxande barnen ska få tillgång till majoritetessamhället.

– Vi vill ge dem personlig frihet, jämställdhet, tillhörighet, framtidstro, välfärd, välstånd och hemkänsla. Något som inte kommer vara möjligt utan att politiker fattar tuffa beslut, menar han.

Trycka tillbaka islamism
Han tog även upp att det finns en växande grupp islamistiska män i landet och att det är viktigt att trycka tillbaka deras synsätt och stå upp för svenska värderingar.

– Få dem att inse att Sverige är inte Mellanöstern och vi kommer heller aldrig att bli det.

Till de med invandrarbakgrund i Sverige riktade han ett budskap:

– Ni är en del av vårt land och har en avgörande roll i att återuppbygga det svenska folkhemmet.

Bygger eller bränner
Han upprepade sin syn på att skiljelinjen idag står mellan att vilja bidra till samhället eller att inte vilja bidra.

– Mellan de som bygger bilarna och de som bränner bilarna. Vi måste ta tillbaka förorterna från organiserad kriminalitet och religiös extremism.

Och till de män som inte klarar av att hantera att se kvinnor som klär sig som de vill:

– Det är bättre de börjar bära ögonbindel när de går ut.