Fler kvinnor med utländsk bakgrund röstar på SD, än kvinnor med svensk bakgrund. Gruppen föräldrar som röstar på SD har gått om gruppen väljare utan barn. Gruppen med långa universitetsstudier som stöder SD har fördubblats på 6 månader, allt enligt SCB:s stora partisympatimätning.

Det riktigt intressanta med SCB:s stora mätning är att de kan bryta ner resultatet i många olika väljarkategorier. Här kan man se var de olika partierna ökar särskilt mycket, eller tappar mest.

Samtiden har tittat närmare på siffrorna för Sverigedemokraterna i den mätning som släpptes på måndagsförmiddagen.

Starkast stöd har partiet bland manliga LO-medlemmar, där man ligger 14,1 procentenheter över riksgenomsnittet. Bland sysselsatta manliga arbetare är SD (30,4%) större än S (29,7%). För fyra år sedan, i maj 2014, hade SD 14% och S 46,7% i denna grupp enligt SCB. Bland sysselsatta arbetare totalt, med både män och kvinnor, leder fortfarande S med 29,4% mot SD med 25,3%.

En annan intressant faktor är att Sverigedemokraterna har starkare stöd hos kvinnor som är utlandsfödda (11,5%) och hos kvinnor med utländsk bakgrund (11,6%) än bland kvinnor med svensk bakgrund (9,3%).

Noterbart är också att föräldrar med barn har gått om väljare utan barn. Förr hade SD högre stöd bland vuxna utan barn, men i maj 2018 har gruppen föräldrar ökat markant och är större än någonsin. Föräldrarna ligger nu 1,4 procentenheter över snittet, medan väljare utan barn ligger 0,5 procentenheter under snittet.

Partiet ökar i alla inkomstgrupper, men mest bland dem något över snittinkomst: den 5:e del av väljarna som tjänar näst mest har ökat 4,7 procentenheter och ligger nu 1,9 procentenheter över Sverigedemokraternas genomsnitt.

Partiet har haft svårt att få stöd av väljare med högre utbildning. Man släpar fortsatt efter, men ökningen bland de med lång universitetsutbildning är tydlig: en fördubbling, i och för sig från mycket låg nivå, på ett halvår.

Också bland studenter märks en närapå fördubbling sedan förra mätningen, från 7,3 till 12,6 procent.

När det kommer till olika landsändar ökar partiet i alla, men intressant är att Småland med öarna (20,9%) faktiskt har gått om Skåne/Blekinge utom Malmö (19,0%) som Sverigedemokraternas starkaste geografiska fäste. Också östra Mellansverige (18,1%), från Östergötland över Örebro till Uppsala, går mycket bra med en ökning på 6,3 procentenheter senaste halvåret.

I tabellen nedan finns flertalet kategorier uppräknade. Siffran anger avvikelse från snittet i procentenheter. Unga 18-24 år ligger alltså 1,8 procentenheter över snittet, som i partisympatimätningen i maj hamnade på 14,7 procent. (Dessa 14,7 procent i sympatier är lägre än andelen väljare som säger att de ska rösta på partiet – de uppgår till 18,5 procent.)

Det finns en väljarkategori där SD minskar. Gruppen företagare tappar två tiondel (till 18,1%), men företagarna ligger fortsatt klart över snittet. Och ändringen ligger inom felmarginalen.

TABELL
SVERIGEDEMOKRATISKA SYMPATISÖRER, MAJ 2018

avvikelse i procentenheter från genomsnittet på 14,7 procent
”vilket parti står dig närmast?”

Väljare per åldersgrupp
Unga 18-24 år: +1,8
Unga 25-34 år: +0,2
Medelålders 35-44 år: -0,3
Medelålders 45-54 år: +2,8
Medelålders 55-64 år: +1,3
Äldre 65-74 år: -1,2
Äldre >74 år: -4,1

Män
Män 18-24 år +11,0
Män 25-34 år +6,5
Män 35-44 år +5,6
Män 45-54 år +6,6
Män 55-64 år +4,8
Män 65-74 år +1,1
Män >74 år +0,5
Män totalt +5,0

Kvinnor
Kvinnor 25-34 år -7,4
Kvinnor 35-44 år -7,1
Kvinnor 45-54 år: -0,9
Kvinnor 55-64 år: -2,5
Kvinnor 65-74 år: -3,4
Kvinnor >74 år: -7,9
Kvinnor totalt: -5,0

Väljare per region
Stor-Malmö: +3,9
Skåne-Blekinge: +4,3
Småland med öarna: +6,2
Göteborg: -6,6
Västsverige: +0,3
Stockholms stad: -6,6
Stockholms län: -4,6
Östra Mellansverige*: +3,4
Norra Mellansverige**: +1,0
Norra Sverige: -2,9
* Uppsala, Sörmland, Östergötland, Örebro, Västmanland
** Värmland, Dalsland, Gävleborg

Inrikes och utrikes födda
Utrikes födda: -3,4
Inrikes födda: +0,5
Utrikes födda män: -3,6
Inrikes födda män: +6,1
Utrikes födda kvinnor: -3,2
Inrikes födda kvinnor: -5,3

Med svensk eller utländsk bakgrund
Med utländsk bakgrund: -2,4
Med svensk bakgrund: +0,5
Män utländsk bakgrund: -2,2
Män svensk bakgrund: +6,1
Kvinnor utländsk bakgrund: -3,1
Kvinnor svensk bakgrund: -5,4

Civilstånd och barn
Ej gifta: +1,8
Gifta: -2,2
Ej gifta män: +8,4
Ej gifta kvinnor: -5,0
Gifta män: +0,7
Gifta kvinnor: -5,1
Utan barn: -0,5
Med barn: +1,3

Bostad
Bor i villa: +1,3
Bostadsrätt: -4,6
Hyresrätt: +0,3

Väljare efter inkomst
Inkomst 20% lägsta: -0,2
Inkomst 21-40%: +0,3
Inkomst 41-60%: +0,4
Inkomst 61-80%: +2,9
Inkomst 20% högsta: -3,1

Väljare efter utbildning
Förgymnasial utbildning: +4,4
Gymnasial utbildning: +5,1
Eftergymnasial utb 3- år: -6,9
Eftergymnasial utb 3+år: -8,7

I sysselsättning eller inte
Sysselsatta: +0,6
Ej sysselsatta: -1,1

Arbetare, tjänstemän och företagare (sysselsatta)
Ej facklärda arbetare: +9,2
Facklärda arbetare: +12,4
Lägre tjänstemän: -1.3
Tjänstemän mellannivå: -3,6
Högre tjänstemän: -5,9
Företagare: +3,4
Studenter: -2,1

Offentlig och privat arbetsgivare
Statligt anställda: -2,5
Kommunalt anställda: -1,7
Privatanställda arbetare: +10,8
Privatanställda tjänstemän: -3,8

Väljare efter fackförbundsmedlemskap
LO-medlemmar: +10,2
TCO-medlemmar: -3,6
SACO-medlemmar: -9,2
Ej fackanslutna anställda: +2,0

Partisympatier mäts med frågorna ”Är det något av de politiska partierna som står dig närmare än de andra?” och om ej svar på denna ställs frågan ”Men vilket parti har du störst sympati för?”. Det är 14,7 procent av de röstberättigade som i maj 2018 uppger Sverigedemokraterna som det parti som de står närmast, eller sympatiserar med. Jämfört med november 2017 är detta en statistiskt säkerställd ökning på nära 3 procentenheter.

*

Källa: SCB:s partisympatimätning maj 2018 (pdf)