FÖRSVARET. Hemvärnet har genomfört det största testet av den svenska beredskapen på över 40 år. Landets samtliga hemvärnssoldater kallades in på kort varsel och övningen pågick i ett dygn vilket innebar att många hemvärnssoldater spenderande nationaldagen med att skydda strategiskt viktiga platser runtom i landet.

Det var klockan 16 under tisdagen som meddelandet gick ut. Landets hemvärnssoldater skulle rycka in för att testa beredskapen. Totalt 22 000 personer, uppdelade i 40 bataljoner runtom i landet. Målet var att höja försvarets förmåga att bemöta en kris.

– Vi har tidigare i dag satt igång en beredskapsövning, en beredskapskontroll av hela hemvärnsorganisationen. Syftet med den här övningen är att vi nu stärker vårt militära försvar av landet och det ligger inom ramen för min uppgift att vi ska öka den operativa effekten, sa Försvarsmaktens ÖB Micael Bydén.

Hemvärnet har under de senaste åren stärkts
Övningen var frivillig denna gång, men Försvarsmakten hade höga förhoppningar om att många skulle dyka upp. Hemvärnets beredskap är nämligen en viktig pelare i Sveriges militära förmåga. Vid händelse av krig ska man kunna skydda strategiskt viktiga platser samt kunna bistå civilsamhället. Denna rollen blir allt viktigare när arméns storlek successivt har minskat. Hemvärnet spelar även en viktig roll vid exempelvis naturkatastrofer då man ska kunna bistå med räddningsarbetet.

Hemvärnet har under de senaste åren genomgått större förändringar. Man har velat höja förmågan och kvalitén. Genom att rekrytera yngre och via införskaffning av ny utrustning ska hemvärnet bli vassare. Bland annat har man fått tillgång till granatkastare och stridsbåt 90. För att markera hemvärnets ökande betydelse befordrades Rikshemvärnschefen Roland Ekenberg till generalmajor förra året.

Handlar om nationell identitet
Att övningen sammanföll men nationaldagen var ingen slump. Då fick man möjlighet att skicka en signal till omvärlden om att Sveriges beredskap fungerar alla dagar om året. Det handlade även om att stärka den nationella identiteten och moralen bland förbanden enligt överstelöjtnant Johan Hansson, chef för operativa avdelningen på Försvarshögskolan.

– I någon mening handlar det om strategisk kommunikation mot omvärlden som visar att Sverige faktiskt gör det här och kan skaka fram 22 000 pers. Säg att det kommer hälften – då visar man att Sverige snabbt kan få så många soldater på fötter sa han.

Han tillägger att det på nationaldagen fanas en hemvärnssoldat med svensk flagga på varje torg.

– Det är också ett sätt att kommunicera med befolkningen.