SKOLAN. Förskoleflickor filmas av lärare efter föräldrars krav att de ska bära slöjan hela skoldagen. Svensk skolpersonal hjälper aktivt till att hederskontrollera barn.  Det visar en undersökning tidningen GP har gjort.

Granskningen visar att svenska skolor tillmötesgår krav kopplade till heder och religion. Lärare hjälper aktivt till att upprätthålla hederskultur, i skolor i Sverige 2018. Bland annat var kraven från några föräldrar: Filma att vår flicka har slöja på sig. Personal på en svensk förskola har alltså gått med på att filma en flicka via FaceTime för att föräldrarna ska kunna få bekräftat att flickan inte tar av sig slöjan under skoltid.

Dessutom ser lärare till att flickor duschar ensamma samt täcker enskilda barn i omklädningsrummet. Även utanför Göteborg förekommer exempel där skolan tillmötesgått påtryckningar. Detta skapar ”osäkerhet ” bland personalen.

Vill leka frisör
Några fler exempel:

*En flicka vill ta av sig slöjan för att leka frisör som de andra barnen. Personalen säger nej eftersom föräldrarna har sagt att flickan inte får ta av den. Personalen tycker inte att det känns bra.

*Skolpersonal är osäkra på hur de ska agera när barn vill äta och dricka i skolan under fasta, där föräldrar sagt att barnet ska fasta. Personalen slits mellan barnens och föräldrarnas vilja.

*Flicka i förskolan vill inte ha slöja på sig. Personalen tvingar på barnet slöjan men tycker det känns fel.

Skolpersonal uppger att det är inte alls är ovanligt att föräldrar ställer religiösa krav på skolorna. Rektorer på åtta skolor som GP har talat med vill flera vara anonyma. Det är känsligt att stå emot religiösa föräldrar, uppger man. De flesta tidningen talat med är överens om att det är svårt att veta var gränsen går. Några menar att skollagen är alltför otydlig.

Flera är även rädda att diskussionen ska tolkas som att man spär på främlingsfientlighet. Därför diskuterar man uppenbarligen inte ens.

Juno Blom, en auktoritet på området hedersförtryck, Länsstyrelsen i Östergötland, kommenterar:

– Man tänker: går inte jag med på det, då sätter föräldrarna bara barnen någon annanstans, säger hon.

Att lärarna ska stå upp för värderingar om jämställdhet och demokrati verkar inte vara självklart längre. Uppgifterna kan ses som ännu ett tecken på hur långt islamiseringen gått i det land där regeringen kallar sig feministisk. Samt hur undfallenheten och oviljan att stå upp för svenska värderingar sviker barn i Sverige idag.

Några reaktioner på twitter:

”Hur var det nu med den personliga integriteten? Gäller inte barn som går i skola?”

”Förbjud huvudbonad i skolan på lektionerna, slutdiskuterat.”

”Enda sättet att få stopp på detta är genom lagstiftning förbjuda slöja. Då kan personal peka på lagen och inte stå ensamma som om det är deras åsikt. De som inte accepterar Svensk lag utvisas.”