Också skolresultaten är katastrofalt låga och sjunkande i de särskilt utsatta områden som redan präglas av kriminalitet och parallella samhällsstrukturer. Bara 3 av 10 elever gick ut grundskolan med godkänt betyg i flera förortsskolor förra året.

Skolverket har konstaterat att skillnaderna mellan olika skolor ökar och att familjebakgrund spelar en allt större roll för betygen. Internationella undersökningar som Pisa har visat på samma trend.

Förorter som på 1990-talet hade många elever med utländsk bakgrund har i dag en ännu högre andel. I de särskilt utsatta områdena finns också en betydligt högre andel vuxna som inte arbetar, som inte själva har examen från nian och som lever i ekonomisk utsatthet.

– Många gånger har eleverna sociala problem som spiller över på skolan, vilket gör att lärarna inte kan fokusera på pedagogik och lärande, säger skolforskaren Anders Trumberg vid Örebro universitet till TT/SvD.

En genomgång av läsåret 2016/2017 visar att andelen elever som ej är behöriga när de går ut åk 9 är mycket hög i särskilt utsatta områden.

– Unga i den här gruppen löper högre risk att begå brott eftersom de har problem och dåliga framtidsutsikter, men i de här områdena löper de också högre risk att dras in i mer organiserad brottslighet eftersom det är här gängen finns, säger han.

Det gör det också mycket svårt att bryta de destruktiva strukturer som präglar områdena.

– Det handlar om ganska stora volymer som fylls på varje år med nya ungdomar. Det gör såklart att det blir svårt att bygga en positiv utveckling i de här områdena, säger Manne Gerell, kriminolog och forskare vid Malmö universitet.

Det gör det också mycket svårt att bryta de destruktiva strukturer som präglar områdena.

Enligt TT:s genomgång är situationen värst i flera av Göteborgs utsatta förorter. I Bergsjöskolan i Bergsjön gick 69,8 procent av 15-åringarna ut grundskolan förra året utan behörighet. Nästan lika hög var andelen i Sjumilaskolan i Biskopsgården, 67,3 procent utan behörighet.

På en majoritet av skolorna i Göteborgs särskilt utsatta föroter klarar inte ens hälften av niondeklassarna godkända betyg i de ämnen som krävs. Situationen är liknande i Rosengård och Seved i Malmö, liksom i Stockholmsförorterna Husby och Rinkeby och Skäggetorp i Linköping. Dessa nivåer kan jämföras med rikssnittet där 17,5 procent av eleverna inte får behörighet.

I många av skolorna tycks trenden dessutom gå åt fel håll, med försämrade resultat jämfört med för fem år sedan.

– Det är en jätteojämlikhet utan dess like som framträder här, säger Anders Trumberg.