Amerikanske presidenten utsätts ständigt för mediernas negativa rapportering, men hans väljarstöd ökar. Han är nu ikapp den hos medierna så populäre Barack Obama, vid samma tidpunkt under mandatperioden. Det visar Gallup.

Förtroendet för president Trump har ökat till den hösta nivån sedan han tillträdde. Enligt Gallup ger 45 procent av amerikanska väljarna honom godkänt. ”Även om det är svårt att känna till det från medierapporteringen som Trump får, har hans stöd sakta men säkert ökat under året”, skriver Investor Business Daily.

Trumps förtroende är nu i nivå med Obamas vid samma tidpunkt under mandatperioden. Gallup visade att Obama också fick godkänt av 45 procent i slutet av juni 2010.

Skillnaden är att Donald Trumps förtroendesiffor har ökat, medan Obama hade en stadigt nedåtgående trend. När Obama flyttade in i Vita huset var förtroendet för honom 67 procent, för att sedan falla. Det är noterbart att Obama förlorade förtroende hos väljarkåren även om han fick en synnerligen gynnsam mediebevakning.

En studie från Pew Research Center visar att under Obamas första år var 70 procet av mediebevakningen positiv om honom som person och 54 procent var positiv om hans politiska förslag. Det kan jämföras med mediebevakningen av Trump där 62 procent var negativ, 33 procent neutral och endast 5 procent positiv. Och dessa få procent stod mestadels Fox News för.