SVERIGE. Den parlamentariskt tillsatta Riksbankskommittén har släppt sin utredning ”Tryggad tillgång till kontanter”. I utredningen föreslår kommittén att storbankerna ska bli skyldiga till att tillhandahålla kontantuttag samt dagskassehantering. Detta efter att flertalet banker har valt att sluta med kontanthantering vid vissa kontor.

Riksbankskommittén består av ledamöter från Riksdagens samtliga partier. Man har bland annat haft som uppdrag att undersöka kontanters roll i det svenska samhället framöver. Det man har kommit fram till är att trots stora framsteg med elektronisk betalning är det fortfarande en väsentlig del av befolkningen som är beroende av kontanter i vardagen. Speciellt äldre, invandrare samt funktionsnedsatta har ett behov av att kunna betala med kontanter.

Kommittén menar även på att kontanter har en viktig roll att spela vid en omfattande kris då elektroniska betalningsmedel inte fungerar. Därför föreslår man att kontanter ska fortsätta vara en garanterad och säker betalningsmetod tills det att samhället är redo om att ta ett demokratiskt beslut om att gå vidare till nya lösningar.

Storbanker ska bli skyldiga till att hantera kontanter
Sverige har kommit att bli världsledande i att använda elektroniska betalningsmetoder. Som en följd har många banker valt att sluta med kontanthantering vid många av sina kontor för att spara in pengar. Riksbankskommittén vill nu se att de banker som erbjuder betalkonton samt har en inlåning på över 70 miljarder ska bli skyldig att tillgodose kontantuttag samt dagskassehantering.

Som generell regel ska ingen ha längre än 2,5 mil att ta sig till närmsta plats med kontanthantering. Hur bankerna väljer att genomföra detta lägger sig Riksbankskommittén inte i. Kravet är dock att priserna ska vara rimliga. De banker som inte når upp till kraven kommer drabbas av sanktionsavgifter enligt förslaget.

Små kostnader för bankerna
Enligt kommittén kommer förslaget inte innebära några dramatiska kostnader för storbankerna. Bedömningen är att det kommer kosta mellan 8-15 miljoner per år sammanlagt för Sveriges sex största banker. Bankföreningen som är en branschorganisation är dock skeptisk och kritiserar de höjda kostnaderna. Man ifrågasätter även om förslaget är förenligt med EU-rätt.

”Att införa lagkrav på att ett fåtal banker ska tvingas stå för kontanttillgången i landet är rättsligt mycket tvivelaktigt eftersom inte samma krav ställs på övriga banker och andra aktörer i kontanthanteringskedjan, så som handeln och värdetransportbolagen. För de banker som omfattas av lagkravet innebär det ökade kostnader för såväl dem själva som deras kunder”, kommenterar Bankföreningens vd Hans Lindberg i ett pressmeddelande.

Oklart när förslaget går vidare
Det är ännu oklart när förslaget skulle kunna vara på plats. Nu inväntar man remissvar och först framåt hösten beräknas man kunna gå vidare med förslaget. Finansmarknads- och konsumentminister Per Bolund (MP) kommenterade det hela med att säga:

– Jag tycker ju att det är rimligt, när man är en stor finansiell aktör och också har mycket goda affärer, att man då också har ett visst samhällsansvar, och att man då faktiskt kan ta en uppgift att bistå med att se till att kontanter kan användas i hela vårt samhälle