Ny statistik visar att avhoppen från polisen är fortsatt hög. Bara fram till sista maj 2018 har 190 poliser slutat. Det är mer än de som slutade under hela 2012.

Antalet poliser som slutar har mer än fördubblats per år sedan 2014.

– Många av de som har slutat har ju angivit som skäl att man inte tycker att det är tillräckligt konkurrenskraftiga lönenivåer, framförallt bland våra yngre medarbetare, men även andra arbetsvillkor som arbetsmiljön, säger Tomas Rosenberg, HR-chef vid Polismyndigheten till SVT.

Under lång tid har polislönen halkat efter andra statliga yrken. År 2000 låg polisernas medelgrundlön 1.600 kronor över den statliga medelgrundlönen. Men nu är det omvänt. Förra året låg polislönen istället 4.400 kronor under den statliga medellönen.

– Vi vet att det är ungefär femtonhundra till två tusen poliser som har slutat de senast sju åren som vi tror att man kan locka tillbaka. Här har ju Polismyndigheten varit alldeles för flat i de åtgärder som man har vidtagit hittills, säger Lena Nitz, ordförande för Polisförbundet.

Det som krävs utöver bättre lön är förbättrat fysisk skydd för anställda och möjligheter till karriär- och utvecklingsvägar. Bättre ledarskap och tydligare moraliskt stöd från politik och samhälle kan säkert vara andra faktorer som krävs för att polisen ska kunna vända utvecklingen och behålla sina medarbetare.

– Det viktigaste att locka tillbaka med tror jag är att vi fortfarande har ett attraktivt uppdrag, säger Tomas Rosenberg.