I riksdagen sista partiledardebatt för mandatperioden riktade Jimmie Åkesson hård kritik mot statsminister Stefan Löfven och den politik som regeringen fört i fyra år.

Om man kokar ner Stefan Löfvens tid som statsminister till ett ord, sa Jimmie Åkesson, måste det bli: katastrof.

– Stefan Löven har regerat Sverige i fyra år av högkonjunktur. Det har varit en historisk möjlighet för Sverige. För att utveckla välfärden, för att ta krafttag mot den grova brottsligheten, och för att bekämpa segregationen. Men vad har den här regeringen gjort?

– Pengar som skulle gått till funktionsnedsatta barn, har gått till asylinvandring.

– Pengar som skulle gått till kapa vårdköerna, har gått till asylinvandring.

– Pengar som skulle gått till landets fattiga äldre, har gått till asylinvandring.

– Pengar som skulle gått till polis och brottsbekämpning, har gått till asylinvandring.

– Regeringen har prioriterat asylinvandring framför det som våra skattemedel rimligen får anses vara avsedda för. Måtte väljarna sätta stopp för det den 9 september, summerade han.

Sedan blickade Åkesson framåt och beskrev vad som behöver hända under kommande mandatperiod.

– Vi vill utveckla välfärden, ta krafttag mot brottsligheten, vi vill bekämpa segregationen. Vi vill återskapa ett tryggt, sammanhållet Sverige. Vi vill bygga det moderna folkhemmet.

Han gav en positiv och ljus bild av hur samhälet kan bli bättre. Där tryggheten är central. Där det inte finns några no-go-zoner.

– Här är vi stolta över vilka vi är. Här hyser vi respekt för de äldre generationer som byggt upp samhället åt oss. Här finns inga fattigpensionärer. Här gör man sin plikt före det att man kräver sin rätt.