OPINIONSMÄTNING. I den nya mätningen från YouGov blir Sverigedemokraterna största parti, tillsammans med Socialdemokraterna med 23 procent vardera. MP och KD åker ur. I debattartikel förklarar Mattias Karlsson (SD) hur Sverige kan få en regeringsduglig majoritet efter valet.

Skulle majmätning från YouGov bli valresultat kommer Sverigedemokraternas vågmästarroll att blir blytung i riksdagen. Socialdemokraterna skulle bara kunna bilda regering om man, utöver V, också fick stöd av både C och L. Det skulle ge 185 mandat (majoritet uppnås vid 175 mandat). Alternativet är att V byts ut mot M. Då skulle också majoritet uppnås.

Men enbart S och M får inte majoritet i denna mätning, med 165 mandat.

Däremot får S och SD egen majoritet tillsammans, med 184 mandat.

De borgerliga får bara 130 mandat. Men med stöd av SD, är det ett fjärde möjligt regeringsunderlag, med hela 222 mandat. Det gör att man inte behöver C: M-SD-L får 182 mandat om YouGov blir verklighet.

I Dagens Industri skriver gruppledaren i riksdagen, Mattias Karlsson, att Sverigedemokraterna inte kräver regelrätta förhandlingar för att släppa fram en M-ledd regering. Det viktiga är att en tillträdande regering ”genomför rejäla reformer för att strama upp invandringspolitiken och anslår resurser för att kunna verkställa de utvisningar som redan beslutats om”. Karlsson kräver också att fattigpensionärerna ska få kraftiga förbättringar, samt reformer inom sjukvården för kortare vårdköer och bättre arbetsmiljö.

Om de borgerliga säger nej till Mattias Karlssons upplägg, som enligt YouGov ger en riksdagsmajoritet på 222 mandat, enbart av prestigeskäl, är det klarlagt att de gamla partierna inte är regeringsdugliga.

YOUGOV maj 2018 (jmf april)

Sverigedemokraterna: 23,0 procent (+0,9)
Socialdemokraterna: 23,0 procent (-0,3)
Moderaterna: 18,3 procent (-1,6)
Centerpartiet: 10,1 procent (+1,2)
Vänsterpartiet: 9,0 procent (+0,5)
Liberalerna: 4,2 procent (+0,2)

Miljöpartiet: 3,6 procent (-0,3)
Kristdemokraterna: 3,0 procent (-0,2)

I undersökningen som genomfördes 11-14 maj 2018 ingår 1.523 intervjer med kvinnor och män över 18 år.