LUND. Asylsökande över 18 år ska kunna söka till de nationella gymnasieprogrammen i Lund. Det har utbildningsnämnden beslutat. Beslutet kritiseras då det riskerar att slå mot svenska elever som slåss om platserna.

Utbildningsnämnden i Lund har fattat beslutet att behöriga asylsökande över 18 ska få söka till de nationella gymnasieprogrammen i Lund.

– Det gäller inte så många individer mellan 18 och 20 år, men det finns ett signalvärde i beslutet, säger nämndordföranden Anders Ebbeson (MP) till Sydsvenskan.

De vuxna asylsökande ska ha något meningsfullt att göra medan de väntar på sitt asylbeslut, menar de ansvariga politikerna. Ebbeson uppger att de ensamkommande i staden hamnat i ett ingenmansland medan de väntar på att få sitt besked.

Undantag
Enligt Skolverket har personer över 18 egentligen inte rätt att söka till de nationella programmen, men Lunds kommun har valt att göra det ändå. Det är tillåtet för en kommun att göra undantag. Skolverket skriver: ”Asylsökande ungdomar/… /har rätt till utbildning i gymnasieskola, endast om de har påbörjat utbildningen på ett introduktionsprogram, eller på ett nationellt program, före de har fyllt 18 år” och ”Det finns dock inget som hindrar att kommunen ändå erbjuder utbildning på exempelvis ett nationellt program till de ungdomar som fyllt 18 år.”

Kostnaden beräknas till minst 105 000 kronor per plats och år. Anders Ebbeson medger dock att detta kan vara ”lite lågt räknat”.

Moderaterna kritiserar beslutet eftersom kostnaderna kan ge skena iväg om det kommer asylsökande från andra kommuner. Det är konkurrens om platserna på Lunds gymnasieskolor och asylsökande kan komma att slå ut behöriga svenska elever som också vill komma in, menar man.