SÄKERHETSPOLITIK. Sverige och Finland tecknar nytt försvarsavtal med USA. Avtalet följer flera tidigare överenskommelser om närmare samarbete mellan ländernas militärer och politiska ledning. Målet är att öka stabiliteten och säkerheten i Östersjöregionen genom bland annat fler gemensamma militärövningar.

Försvarsminister Peter Hultqvist (S) besökte tidigare i veckan Pentagon tillsammans med sin finländska motsvarighet Jussi Niinistö. De båda ministrarna togs emot av USA:s försvarsminister James Mattis för att underteckna ett avtal som ska leda till ökat samarbete länderna emellan.

– Det här är tre demokratiers gemensamma avsikt att bringa stabilitet och fred till regionen. Jag anser att det alltid är riktigt att ha samarbete och nyttiga konsultationer mellan vad vi anser vara likställda nationer, oavsett deras storlek. Vi har aldrig varit imponerade av en annan nations storlek på olika sätt. Utan det avgörande för oss är att arbeta tillsammans med viktiga demokratier för att vidmakthålla världsfreden, sade Mattis.

Fler gemensamma övningar
Avtalet är en så kallad avsiktsförklaring som ämnar utveckla den politiska dialogen mellan de tre staterna. Man ska även öka utbytet av information kring läget i Östersjön, vidareutveckla den strategisk kommunikationen samt få till fler gemensamma övningar.

– Det viktigaste är att demokratier talar tillsammans om respekt för mänskliga rättigheter, respekt för internationell rätt, respekt för territoriell integritet, respekt för suveränitet – oavsett nationernas storlek. När vi talar tillsammans så här så innebär det en avkylning av andras aggressiva tänkande, sade James Mattis.

Följer flera tidigare avtal
Sverige och Finland har en lång gemensam historia och har de senaste åren arbetat hårt för att utveckla närmare band inom försvarspolitiken. Anledningen är att de båda länderna har valt att stå utanför Nato-samarbetet samtidigt som man har liknande säkerhetspolitiska utmaningar något som har varit en bra grund för att man skall kunna bygga upp ett nära samarbete.

Den nu tecknade avsiktsförklaringen följer ett allt närmare samarbete med USA. Sverige tecknade 2016 en tidigare avsiktsförklaring och man ämnar nu gå steget längre. Man hoppas att avtalet ska leda till ökad stabilitet i Sveriges närområde samtidigt som man från svenskt håll vill minska utsattheten som kommer av att en lång rad regeringar har valt att negligera försvarets behov.

– När Sverige bygger ett säkerhetsnätverk tillsammans med andra länder är det här en del av det. Det bidrar till ökad stabilitet och höjer tröskeln för eventuella konfliktsituationer säger Peter Hultqvist.