VALET. Socialdemokraterna framstår som alltmer pressat när opinionssiffrorna dalar nedåt inför valet. Socialminister Annika Strandhälls besked att man har valt att sparka Försäkringskassans generaldirektör Ann-Marie Begler ter sig ha varit ett desperat försök att undvika kritik mot regeringens hantering av assistansersättningen. Nu ska ärendet granskas av Konstitutionsutskottet som ifrågasätter avskedningen.

Det var på en presskonferens den 27 april som socialminister Annika Strandhäll (S) meddelade att man skulle sparka Försäkringskassans generaldirektör Ann-Marie Begler. Skälet som lyftes var att man från regeringens sida ville se ett nytt ledarskap. Man nämnde dock aldrig att regeringens förtroende för Begler skulle ha varit förbrukat. I efterhand har ministern valt att säga följande:

– Vi har valt att göra förändringen för att Anne-Marie Begler i ledningen för Försäkringskassan inte levererade i delar som handlade om stöd till individen eller samverkan med andra myndigheter.

Framstår som panikartat
Regeringens agerande framstår som panikartat. Begler har varit en effektiv ledare som lyckats få ned sjuktalen samt minska kostnaderna för assistansersättningen. Allt i enlighet med regeringens direktiv. Agerandet har dock kritiserats av allmänheten som menar på att människor som har varit beroende av assistans och stöd har tappat rätten till det. Nu framstår avskedningen som ett sätt för regeringen att undvika kritik om ens egna hantering av Försäkringskassan.

– Det som har tagits upp med mig är att man känt en oro över de diskussioner som varit kring beslut för enskilda personer. Att de ska leda till att man likt andra regeringar kan förlora valet, säger Begler.

En omtyckt generaldirektör
Begler var omtyckt av sina medarbetare och många har öppet visat stöd och krävt att den avsatte generaldirektören skulle få tillbaka sitt jobb. Bland annat gick ledningsgruppen ut med en skriftlig uppmaning om att få tillbaka Begler. Även socialministern lovordade generaldirektören senast förra sommaren vilket ytterligare väcker frågor om avskedningen. Annika Strandhäll skrev då:

– Jag tillsatte Ann-Marie Begler som försäkringskassans GD för 2 år sedan. Hennes sommarprat idag motiverar varför.

Beslutet kan ha varit olagligt
Konstitutionsutskottet (KU) ska nu påbörja en granskning av fallet. Man ifrågasätter ifall lagen om offentlig anställning har följts. Myndigheter och generaldirektörer ska inte vara polariserande. Istället ska de kunna verka långsiktigt under stabila former.

– Det är ju för att de ska kunna agera på ett sätt som en sittande regering inte i alla delar uppskattar och ändå ha en rätt att fortsätta. I Sverige har vi ju en ganska långtgående självständighet för myndigheterna och där är ju generaldirektörens anställningstrygghet ett viktigt inslag. Jag skulle säga att det handlar om att upprätthålla en rättsäker förvaltning, säger ordförande i Konstitutionsutskottet Andreas Norlén (M).

På en fråga om Begler tror att hennes avskedning kan ha varit olaglig säger hon:

– Det tror jag absolut att det kan vara, men om det är det får andra fastställa.

Socialdemokratin skakar i sina grundvallar
Nu är det upp till KU att avgöra vad som egentligen hände. Under tiden fortsätter Socialdemokraterna att dras med låga opinionssiffror. Partiet är märkbart pressat och socialdemokratin skakar i sina grundvallar. En tydlig falangstrid har blossat upp efter omläggningen av partiets migrationspolitisk. Regeringen lovade i våras att ett av vallöftena skulle vara att man skulle strama upp på politiken på migrationsområdet samtidigt som man presenterade ett förslag om att ge 9.000 afghaner utan asylskäl uppehållstillstånd.

Som en konsekvens av den nya linjen har flera socialdemokrater valt att överge partiet. Det rör sig om allt från kommunala toppnamn till en riksdagsledamot. Regeringskollegan Miljöpartiet balanserar runt fyraprocentspärren och läget ser dystert ut för S inför årets val. På många platser runtom i Europa har de socialdemokratiska partierna kollapsat. I ljuset av detta framstår Beglers avskedning som ett sätt för regeringen att undvika en obekväm debatt om ens drivna socialpolitik.