SVERIGE. Många småföretagare har blivit utsatta för blufföretagare som utger sig för att vara ett seriöst företag. Man erbjuder diverse tjänster men när företagarna tackar ja uteblir tjänster och fakturorna regnar in. En ny lag är på väg men den täcker inte företagare utan är tänkt att skydda konsumenter.

Svenska företagare har ett växande problem med oseriösa aktörer som är ute efter att tjäna snabba pengar på diverse bedrägerier. Exempelvis kan bluffmakarna utgöra sig för att vara ett seriöst företag för att stärka legitimiteten. Man hävdar att man har olika certifikat och andra dokument för att förstärka bilden av sig själv och lura mottagaren. Genom att lova vissa tjänster via telefon som uteblir kan man fakturera de drabbade företagen på stora belopp.

Kräv att få se avtalet
Tipset som organisationen Företagarna ger är att man ska begära att få se bekräftelsen via exempelvis en fysisk kopia eller mejl. Detta är särskilt viktigt om man anar oråd. Företagarna har fått in många samtal från diverse företag som har blivit utsatta.

– Om de påstår att du redan är kund hos dem, be dem att skicka det avtalet först, innan du pratar vidare, säger Hampus Löwstedt, jurist på Företagarna.

Ny lag täcker inte företagare
Som Samtiden tidigare har rapporterat om är en ny lag på väg som ska ställa krav på skriftliga avtal vid telefonförsäljning för att förhindra att konsumenter blir utsatta för bluffmakare. Lagen kommer dock inte omfatta företag med hänvisning till den administrativa bördan som branschorganisationer oroar sig för skulle uppstå om lagen breddades till att omfatta småföretagare. Därför hävdar Svenskt Näringsliv och Företagarna att skyddet som finns idag i hög utsträckning är tillräckligt.

– Det skulle bli svårare att sluta avtal. Vi har egentligen en ganska bra modell i Sverige med offert, anbud och accept, säger Hampus Löwstedt.