Kvinnorna går från S till SD. Det konstaterar Sifo i majmätningen av partisympatierna. Också Centerpartiet tappar väljare. Sverigedemokraterna når näst högsta notering någonsin.

Socialdemokraterna tappar drygt tre procentenheter och får 25,2 procent av väljarstödet i majmätningen från SvD/Sifo. Minskningen är statistiskt säkerställd jämfört med föregående mätning.

– Man går in i valrörelsen från ett exceptionellt lågt värde. Kvarstår det här i juni har man en väldigt tuff uppförsbacke i valet, säger Toivo Sjörén vid Sifo till SvD.

Också Centerpartiet tappar väljare, ner från 9,7 till 8,1 procent. Däremot noterar Sverigedemokraterna sin näst högsta siffra någonsin, upp från 14,8 till 18,7 procent.

– Många av de väljare som gått från S till SD är inte tillgängliga längre. Få nämner Socialdemokraterna ens som andrahandsalternativ. De har i stället i hög utsträckning attityder som överensstämmer med övriga SD-väljare, säger Jens Rydgren, professor i sociologi vid Stockholms universitet som forskar vid Institutet för framtidsstudier.

Deras forskning visar att de väljare som lämnat S och gått till SD har hittat ett parti där de passar väl in, och att fler skulle kunna tänka sig M som andraval framför att gå tillbaka till S.

Därmed finns tendenser till det vi sett runt om i Europa de två senaste åren, där Socialdemokratiska partier har kollapsat. I exempelvis Holland gick Socialdemokraterna från 24,7 procent till 5,7 procent i förra årets parlamentsval.

Så stort ras ser vi inte i Sverige. Inte än, iallafall.


8.259 intervjuer genomförda den 7—17 maj 2018 jämfört med tidigare mätning i april (grått).