DEBATT. I dag presenterar vi vårt skolpolitiska program, skriver Stefan Jakobsson (SD). Lärarhögskolor som missköter sitt uppdrag och inte når minimikraven bör förlora rätten att utbilda framtida lärare.

Svensk skola mår inte bra. I flera år har vi sett hur kunskapsnivåerna sjunker, och att ansvariga politiker – såväl rödgröna som borgerliga – gång på gång misslyckats med att vända den negativa utvecklingen. Tydligt är dock att det problematiska läget inte beror på ett enda problem, utan den kaosartade situation vi ser idag har snarare sin grund i ett system som inte fungerar.

Vi är fast övertygade om att det går att vända denna trend. Sveriges historiska roll som kunskapsnation vittnar om att vi har både förutsättningar och förmåga att göra bättre, så länge viljan finns där.

I dag presenterar Sverigedemokraterna vårt skolpolitiska program. Vi har de senaste månaderna redan presenterat en mängd konkreta förslag med att syfte att stärka upp och vässa den svenska skolan i allmänhet, och nu kommer vi bland annat även att prata om hur vi skall öka kvalitén på lärarutbildningarna.

Sverige har redan i nuläget enormt många duktiga och hårt arbetande lärare, men samtidigt finns det uppenbara problem med dagens lärarutbildning. Därutöver finns också en kraftig ojämlikhet när det kommer till lärarprogrammens kvalitet.

Sverigedemokraternas ambition är att det inte ska spela någon roll om du studerar i Gävle eller i Kristianstad – oavsett lärosäte skall alla blivande lärare vara garanterade en utbildning som förbereder dem för ett av de roligaste och viktigaste yrkena som finns.

För att lärarna skall kunna fullgöra sitt arbete på bästa sätt är det centralt att lärarutbildningarna verkligen grundar sig på erfarenhet, kunskap och analys. Fokus bör ligga på att stärka ledaregenskaper, ämneskunskaper och metoder som vi vet fungerar. Vi anser att det får räcka med flummiga och politiskt färgade experiment.

Utöver att omedelbart tillsätta en utredning med avsikt att på allvar reformera lärarutbildningen enligt ovan, vill vi införa obligatorisk fortbildning med syfte att framtidssäkra lärarnas kunskaper.

Vi ser även problem i likvärdigheten mellan utbildningarna, där kunskapsnivån bland studenter varierar kraftigt beroende på var i landet de tog sin examen. En av våra lösningar för att förändra detta är införandet av ett nationellt prov som genomförs av de studerande varje termin.

Detta gör det enkelt att utröna vilka lärosäten som brister i sin undervisning, så att åtgärder kan sättas in så snabbt som möjligt. Skolor som uppenbart missköter sitt uppdrag genom att inte nå upp till de uppsatta minimikraven bör förlora rätten att fortsätta utbilda framtida lärare.

På flera lärarutbildningar i landet är intagningskraven chockerande låg, vilket väcker frågan om kompetensen hos dem som tar examen. För att säkerställa kvalitén, och inte minst uppvärdera läraryrkets status, menar vi att vi måste åtgärda de orimligt låga krav som ställs på de sökande.

Vi vill därför höja antagningskraven till lärarutbildningarna; bland annat genom ett krav på minst betyget C i matematik, svenska och engelska. Även lägstanivån för behörighet via högskoleprovet bör höjas ordentligt. Därtill föreslår vi ett särskilt antagningsprov för de som ämnar utbilda sig till lärare.

Detta är bara ett axplock av vad vi vill göra för att öka kvalitén på lärarutbildningen. Vi menar att det får vara slut på halvhjärtade och ogenomtänkta förslag som kostar både tid och resurser i onödan. Idag visar Sverigedemokraterna att vi har en väl genomarbetad plan för hur vi ska återupprätta Sveriges rykte som en utbildningsnation i världsklass – på riktigt.

Stefan Jakobsson (SD)
Skolpolitisk talesperson