ISLAM. Den muslimska högtiden ramadan startar idag och med den fasta på dagen och ätande och festande på natten för muslimer. Vingåker skola ville förebygga trötta och svaga elever genom att uppmana föräldrar att inte låta barnen delta i fastan, men har ännu inte bestämt om man vågar skicka ut brevet.

Vingåker överväger att skicka ut ett brev med uppmaning till föräldrar under ramadan att låta barnen komma mätta och utvilade till skolan. För säkerhets skull hade man tänkt att brevet skulle gå ut till alla föräldrar – inte bara muslimska – för att ”inte peka ut någon särskild grupp.”

Tidigare år har skolan haft problem med barn som mått dåligt på lektionerna under ramadan.

– Förra året hade vi ett par barn som vi märkte inte mådde bra i skolan, och de svimmade till och med, säger Helena Edrenius (S), ordförande i barn- och utbildningsnämnden i Vingåker.

Då tog skolan upp det direkt med föräldrarna det handlade om. Denna gång ville man alltså skicka ut ett brev, med en påminnelse om att det är viktigt att barnen får mat, och att de sover sina timmar på natten för att klara av sina studier, förklarar Edrenius.

Men brevet läckte ut innan det skickades. Helena Edrenius konstaterar att brevet fortfarande är arbetsmaterial, och tycker att det är olyckligt att det kommit till allmänhetens kännedom. Hon poängterar att hon inte vill peka ut någon särskild grupp.

– Det gäller ju alla barn, och det är upp till varje vårdnadshavare att se till att barnen är väl rustade när de kommer till skolan, säger hon.

Idag ska ett ledningsgruppsmöte ta beslut om brevet.

Imam kommenterar
SVT låter en imam kommentera skolans inställning.

– Man kan inte förbjuda barn att utöva sin familjs tro, säger imamen i Eskilstuna stora moské, Abd al Haqq Kielan.

Han har viss förståelse för hur skolan tänker, men menar att man inte har förstått hur verkligheten ser ut.

– Det är ju absolut ingen ond avsikt från deras sida, utan det visar ju bara en brist på förståelse av den lite mer globalt utsträckta verkligheten. Man har en helt och hållet svensk syn på hur saker och ting ska vara, säger Abd al Haqq Kielan.

Inte obligatoriskt
För barn under pubertetsåldern är det visserligen inte obligatoriskt att fasta, enligt Koranen. Imamen menar dock att man måste förstå att om hela familjen fastar och ”man tycker att
 man vill delta i en av de kanske viktigaste yttringarna av den islamiska religionen, så kan man ju inte förbjuda barn från att utöva sin familjs tro”. 

Imamen menar att resonemanget skulle varit helt annorlunda om det varit kristna barn som fastat.

– Då skulle man ju naturligtvis skriva in det i kommunallagar och liknande, att fasta är något man får räkna med, och att det ska vara kortare skoldagar som man sedan kompenserar efter fastan. Det skulle man säkert ordna på sedvanligt svenskt sätt, säger imamen.