Antalet poliser minskar, vårdköerna ökar och andelen kvinnor som känner sig otrygga i sitt eget bostadsområde ökar. Men nu lovar Stefan Löfven (S) ett starkare Sverige där köerna minskar och antalet poliser ökar. Det är första maj.

Statsministern tjuvstartar arbetarrörelsens första maj genom att framträda på äldreboende i Södertälje på tisdagsförmiddagen. ”Ett starkt Sverige som hänger ihop”, är temat där han talar om starkare föreningsliv, kortare vårdköer, fler poliser, fler ambulanser. Inget skuggsamhälle ska växa fram. Integrationen måste fungera bättre, menar Löfven.

Har någon hört dessa ord förr?

I vanlig ordning omsattes löften i siffror, som dock sällan infrias. Hur många år har inte alla gamla partier lovat fler poliser, samtidigt som antalet poliser i aktiv tjänst minskar och är lägre än för tio år sedan. Ändå lovar Löfven åter fler poliser och mer personal i välfärden.

10.000 fler polisanställda.
14.000 fler vårdanställda.

Ett nytt inslag i talet inför de äldre på äldreboendet var dock att Stefan Löfven läste upp en dikt av Ingrid Sjöstrand.

På stigar
går man aldrig
riktigt ensam
Fötterna har sällskap med
alla steg som
stigit
stigen fram

Tänkvärd och kärnfull. Kanske borde Löfven läsa fler dikter, och lova lite mindre löften som ingen ändå tror på.