ISLAM. På Örebro läns hemsida får muslimer (och andra) råd inför ramadans fasta. Legitimerade svenska läkare skriver under en skrift om att fasta utan att ens inta vätska, även om personen är sjuk. Dessutom är skriften strösslad med korancitat.

Bassam Al Baghdady, debattör, skriver på Twitter: ”Många upplever mig som om jag överdriver när jag talar om islamismen som största och allvarligaste hotet mot vårt sekulära samhälle och rättsstaten i modern tid. Idag, Örebro län använder Korancitat på sin hemsida!”

”Ska du fasta under ramadan? En god hälsa är nyckeln till ett bra välmående, och det vi äter har en direkt inverkan på vår hälsa. Islam uppmanar de troende att ta vara på sin hälsa”. Så inleder Örebro Län det informationsmaterial de sammanställt tillsammans med Örebro moské.

Broschyren vänder sig främst till muslimer för att ge en djupare förståelse för hur kroppen reagerar på fasta. Man vill även att sjukvårdspersonal ska förstå den Islamiska fastan och dess grundläggande principer och bestämmelser, skriver man i broschyren som finns på svenska, arabiska och somaliska.

Man framhåller hur viktig fastan är och att det som vårdgivare kan vara bra att känna till att fastan har ”en särställning bland olika andaktsformer inom Islam”.

”I religiös bemärkelse är fastan så upphöjd och löftesrik gällande gudomlig belöning, att kanske även de sjukaste ibland kommer insistera på att fasta – när det i själva verket kan vara skadligt för en sådan individ. Och det är inte konstigt, då Profeten (frid och välsignelser över honom) bl a har sagt: ”När Ramadan inleds, öppnar sig Paradisets portar.” (Sahîh Al-Bukhârî).”

Detta är bara ett av alla korancitat som skriften är full av.

Överläkare
Medicinskt ansvariga för faktagranskning har ett antal överläkare och läkare varit. Ansvarig för granskning av religiösa passager och utlåtanden, en imam vid Örebro moské.

Mellan gryning och solnedgång varar fastan, då varken mat eller dryck intas. Ramadanfastan är inte som vanlig fasta, sådan fasta där sakkunniga och sjukvårdspersonal brukar hävda att man ska dricka flera liter vätska. Nej, denna fasta handlar om att inte förtära någon vätska alls under dagen.

Ändå verkar inte de sjukvårdskunniga legitimerade läkarna avråda från fastan. I en artikel nyligen berättade skolpersonal att barn svimmar i skolan av näringsbrist och trötthet.

Under rubriken ”vanliga frågor och svar” står det i broschyren: Är fastan överhuvudtaget giltig om man väljer att fasta trots säker hälsofara?

”Svar: Som har nämnts ovan, är sjuka individer ursäktade från att fasta. Vem som är att betrakta som tillräckligt sjuk för att ursäktas från fastan ska helst avgöras av en muslimsk läkare med egen erfarenhet av att fasta, samt kunskap om de regler som omgärdar fastan och vad som undantar en individ från förpliktelsen att fasta. Även en icke-muslimsk läkare med medicinsk expertis kan förstås ge god vägledning ur ett rent medicinskt perspektiv. Livet är helgat i Islam, och Allah är full av Nåd och Barmhärtighet. Han har uppenbarat i Koranen: ”Vi lägger inte på någon en tyngre börda än han kan bära…” (23:62). Att fasta när det kommer att medföra säker skada på hälsan, är förbjudet.”

En muslimsk läkare ska det alltså helst vara som avgör detta.

Vätskebrist
En annan fråga lyder: Kan dehydrering (= vätskebrist) bli så allvarlig att man tvingas bryta fastan?

”Svar: Ja. Vätskebrist kan vara skadligt och kan förutom otillräckligt vätskeintag under fastemånaden orsakas av att fysisk aktivitet och varmt väder under dagens lopp har orsakat betydande vätskeförluster. Om man bildar mycket lite eller ingen urin, känner sig förvirrad, blir yr eller svimmar på grund av vätskebrist, skall fastan brytas omedelbart och man skall söka sjukvård så att man kan återupprätta vätskebalansen. Islam kräver inte att man skadar sig själv för att fullborda fastan. Om en fastedag avbryts skall den kompenseras genom att fasta en annan dag.”

Legitimerade svenska läkare skriver alltså under en skrift om att fasta utan att ens inta vätska, även om man är sjuk. Man får istället rådet att dricka mycket förebyggande och efter att man brutit fastan. Dessutom sker detta strösslat med korancitat på Örebro läns skattefinansierade sida.