De mäktiga krafter som fått politiker med sig på att förlägga blivande Nobelcenter i en klumpig låda mitt i Stockholm, förlorade idag den juridiska striden. Mark- och miljödomstolen upphäver politiska beslut om det kontroversiella bygget på Blasieholmen.

Domstolen konstaterar att bygget ”skulle radera en av de få bevarade och fortfarande använda miljöer som minner om handelssjöfart” i Stockholm.

Det politiska beslutet, av S, M och C, skulle enligt domen innebära att 1) miljövärden förstörs, 2) orsaka skada på värden av riksintresse, dvs stadens möte med vattnet och stenstadens front, detta genom medvetet iögonfallande och från miljön avvikande arkitektur och placering på Blasieholmen, 3) bygget skulle påverka andra välbesökta riksintressen för turism, rekreation och kulturliv, framför allt Skeppsholmen som ingår i Nationalstadsparken, 4) trafikmiljön i området påverkas mycket negativt. Man konstaterar att alternativa användningsområden är möjliga, som restaurang- och evenemangsändamål i en öppen miljö.

Tidigare har Riksantikvarieämbetet ansett att det beslutade bygget innebär påtaglig skada på riksintresset Stockholms innerstad. Man konstaterar att platsens karaktär försvinner, för att i stället ersättas av en ”monumentalbyggnad av offentlig karaktär”.

Dagens dom är en stor seger för dem som vill värna kulturarvet i huvudstaden, inte minst Sverigedemokraterna.

Men av allt att döma väntar nu ett nytt överklagande, denna gång till Mark- och miljööverdomstolen, vilket måste ske senast i oktober 2018.

Se mer: Expressen, Fastighetsvärlden, Svenska Dagbladet.