DEBATT. Samtidigt som EU begränsar de nationella parlamenten firar byråkraterna i Bryssel en konstgjord nationaldag. Låt oss istället säga JA till demokrati och självbestämmande, skriver Peter Lundgren, Tobias Andersson och Gabriel Kroon i debattartikel.

Idag, onsdagen den 9 maj, firar eurokraterna den Europeiska Unionens nationaldag. Trots att EU inte är en nation kan den konstgjorda liknelsen te sig tydlig. För vilken annan organisation har en egen hymn, en egen flagga, en egen valuta, en egen huvudstad och inte minst ett eget handslag?

EU är inte ett internationellt samarbete mellan suveräna länder. Unionen är en supranationell institution som allt sedan dess föregångares grundande under 1950-talet har syftat till att flytta den beslutsfattande makten från respektive nationellt parlament till tjänstemän i Bryssel. För att illustrera maktbalansen i Bryssel kan det tilläggas att det för närvarande finns 751 politiker i Europaparlamentet i jämförelse med 40.000 tjänstemän i hela EUs organisation.

Det går alltså 53 (!) tjänstemän på varje folkvald politiker. Den totala avsaknaden av demokrati i det Europeiska federationsbygget är kraftigt oroande. Inte minste då Europaparlamentarikers roll snarare är övervakande än beslutsfattande. Istället är det den Europeiska Kommissionen och dess underliggande departement bestående av opolitiska tjänstemän – eurokrater – som utformar direktiven och förordningarna som till slut blir lag i medlemsländernas parlament.

Än värre är den kraftigt begränsade förmågan hos de nationella parlamenten att vägra införandet av ett beslut från EU i nationell lag. Skulle riksdagen välja att säga nej till ett EU-direktiv skulle resultatet bli böter och i värsta fall sanktioner.
Tillåt oss att repetera: om svenska, folkvalda, politiker väljer att neka ett lagförslag formulerat av odemokratiskt tillsatta tjänstemän i Bryssel leder det till böter för Sverige.

Sådant agerande karaktäriserar inte en demokratisk organisation där medlemsstaterna deltar, det är en direkt förflyttning av makten från Sverige till EU. Vilket inte minst kan ses i ljuset av att hälften av alla lagförslag kommuner, landsting och Riksdagen är påverkat av ett EU-beslut.

Mitt framför våra näsor förflyttas makten från självbestämmande till EU-bestämmande. Istället för att ha möjligheten att påverka de politiska besluten som tas i vårt land, Sverige, står vi handfallna när vår röst avtar samtidigt som vi integreras i en union bestående av 28 andra länder med mer än 500 miljoner andra röster.

Vi måste reformera EU till ett handelssamarbete mellan suveräna länder, om inte det går bör vi lämna det Europeiska federationsbygget. Låt oss göra den 9 maj till dagen då våra röster låter som starkast, för ett NEJ till EU och ett JA till demokratin.

Peter Lundgren, Europaparlamentariker (SD)
Tobias Andersson, Nationell talesperson, Ungsvenskarna
Gabriel Kroon, Internationell sekreterare, Ungsvenskarna