De ensamkommande kostar skattebetalarna många tiotals miljarder kronor. Vilka är det som skära guld med täljkniv? Inte främst de ensamkommande. Skattepengarna försvunnit ned i fickorna på advokater, gode män och framför allt på boenden som är bemannade för barns behov men har vuxna gäster.

Det visar ett reportage som Timbro publicerar av John Göransson, De som tjänar pengar på de ensamkommande. Han visar mycket konkreta exempel på att ett stort antal människor tjänar massor av pengar på att 11.000 personer som var under 18 år ljög om sin ålder när de kom till Sverige.

– Paret Anders och Eva berättade för Expressen 2015 att de slutat sina ordinarie jobb för att satsa helhjärtat på att vara god man åt ensamstående. Deras uppdrag omfattade 46 flyktingbarn och de drog in 98 750 kronor i månaden på verksamheten. Maja i Göteborg drog in 61 825 kronor i månaden på att vara god man åt 29 ensamkommande. Kommunerna har sedan dess sänkt arvodet för gode män.

– En grupp som har dragit in betydligt mer pengar på flyktingvågen än goda män är juristerna. Migrationsverkets kostnad för dessa var 880 miljoner kronor år 2017 och 538 miljoner år 2016. Migrationsverket konstaterar att de ensamkommande, i synnerhet de åldersuppräknade, ligger bakom en stor del av denna kostnad, eftersom de i stort sett alltid tilldelas ett juridiskt biträde.
I genomsnitt kostar ett juridiskt biträde i ett asylärende 25 000 kronor, och enligt Migrationsverket har i princip alla som fått sin ålder uppräknad begärt att få ett juridiskt biträde.

– Av Migrationsverkets årsredovisning framgår att av de 42,1 miljarder kronor som Migrationsverket betalade ut till ”kommuner, landsting och apotek” under verksamhetsåret 2017 gick 26,1 miljarder kronor till omhändertagandet av ensamkommande flyktingbarn. Det är 61 procent av totalen, trots att de bara utgjorde 16 procent av det totala antalet boendedygn. Det beror på att ett boendedygn för en vuxen flykting kostar i genomsnitt drygt 300 kronor, medan ett ensamkommande flyktingbarn kostar i genomsnitt nästan 3 000 kronor. Det är inget konstigt i sig; barn har rätt till skydd, skolgång och andra saker som vuxna förväntas ordna själva eller klara sig utan. Naturligtvis ljög inte alla ensamkommande om sin ålder. Men det var ganska många som gjorde det, skulle det visa sig. Migrationsverket började under 2017 i stor skala ålderstesta de tveksamma fallen.

Göransson konstaterar att den bistra sanningen är att slutnotan ännu inte är skriven och att denna hantering inneburit att debattklimatet i flyktingfrågan har förgiftats.