POLITIK. Moderaterna tar ännu ett steg närmare SD:s politik. Nu vill partiet förbjuda så kallade moralpoliser som upprätthåller hedersförtryck i förorterna.  Sverigedemokraterna välkomnar utspelet, men med ett tillägg: – Kombinera det med livstids utvisning för utlänningar så tror jag att förslaget kan accepteras i sin helhet av Sverigedemokraterna, säger Adam Marttinen (SD).

Moderaterna har under tisdagen presenterat tre nya förslag mot hedersförtryck: Förbud mot moralpoliser, tillträdesförbud, samt en ny brottsrubricering: ”olaga frihetsbegränsning”.  Det säger Moderaternas Tomas Tobé, rättspolitisk talesperson, och Jessica Polfjärd, integrationspolitisk talesperson, på en pressträff.

Den nya brottsrubricering Olaga frihetsbegränsning riktar sig mot personer som genom att skrämma och kontrollera vill påverka i hederns namn. Att bryta mot lagen ska kunna ge tre års fängelse, enligt förslaget.

Moderaterna vill också ge polisen möjlighet att på plats kunna utfärda tillträdesförbud till de som agerar moralpoliser.

– Åker man till områden där moralpoliser existerar skapar vi nu en möjlighet för polisen att utfärda ett tillträdesförbud. Det innebär att det ska vara möjligt att uttala till personen att de inte har rätt att vistas på platsen. Det ska givetvis prövas i domstol senare, men kan utfärdas omedelbart, säger Tomas Tobé.

Han fortsätter:

– Det är ett tydligt sätt att konkret göra något för att vi ska ta tillbaka våra offentliga miljöer.

Kvarts miljon hedersutsatta
Partiet vill också att det görs en kartläggning för att få mer kunskap om problemets omfattning.

– Vi har uppemot 240 000 unga som i någon mening lever i ett hedersförtryck, och vi vet att vi har moralpoliser. Men däremot pekar vi på att vi behöver göra mycket mer, och där menar vi att det är viktigt att vi gör en kartläggning, säger Tomas Tobé.

Adam Marttinen, SD:s rättspolitiske talesperson, kommenterar:

– Vi välkomnar att Moderaterna nu börjat adressera de problem som vi talat om under en väldigt lång tid. Att göra det straffbart att begränsa människors frihet i hederns namn är ett välkommet förslag. Kombinera det med livstids utvisning för utlänningar så tror jag att förslaget kan accepteras i sin helhet av Sverigedemokraterna.

Han menar att Moderaternas förslag inte räcker för att komma åt problemet.

– Sådana här värderingar går inte att straffa bort, de måste utvisas ur landet för att vi långsiktigt ska kunna se en förändring.

Det är angeläget just med livstids utvisning, anser Adam Marttinen.

– Livstids utvisning är också något som skulle förmå brottsoffer att finna det värt att anmäla. Annars kommer det finnas en rädsla för repressalier som gör att anmälningsbenägenheten blir låg.