Av Miljöpartiets egna dokument framgår att flyget utgör en allt större del av partiets resekostnader. Partiet skyller på fler internationella möten.

I partiets verksamhetsberättelse redovisas hur stor andel av resekostnaderna som går till att färdas med bil, buss, båt, taxi, tåg respektive flyg. Under 2014 stod flyget för 18 procent av resekostnaderna, 2016 för 26 procent och 2017 hade andelen ökat till 34 procent.

– Ja, det är ju inte bra att det ökar. Det borde minska, och det är viktigt att man lever som man lär, säger utrikespolitiske talespersonen Valter Mutt (MP) till Sveriges Radio.

Enligt partiets egen resepolicy är det bara tillåtet att ta flyget om tidsvinsten är mer än tio timmar enkel resa. Undantag kan göras om det finns särskilda skäl.

En förklaring till att flygets andel av resekostnaderna ökat är, enligt Marlene Tamlin, som är sammankallade i partistyrelsen, att man fått fler förfrågningar om att delta i internationella sammanhang.

– Det som skedde 2017, var att det var ett stort internationellt möte, med gröna partier från hela världen, och det är ett möte som sker vart femte år ungefär.

Varför Miljöpartiet har rätt att flyga till internationella möten, men övriga svenskar inte ska få flyga, framgår dock inte.