INTEGRATION. Regeringen lägger 3,7 miljoner kronor på att få Riksförbundet för sexuell upplysning (RFSU) att utbilda nyanlända kvinnor om hur vi ser på sex och samlevnad i Sverige. Man ska även sprida kunskap om sexuella och reproduktiva rättigheter till gruppen samt utbilda tolkar.

RFSU har länge getts förtroende att upplysa barn och ungdomar om sex och samlevnad i landets skolor. Något som många gånger har kritiserats, inte minst för förbundets normkritiska inställning. Man har även en lång historia av att göra sig hörd i debatten via debattartiklar och uttalanden. Nu har förbundet fått i uppdrag av regeringen att rikta in sig på nyanlända kvinnor.

– Vi kan konstatera att en del av de kvinnor som finns i den här gruppen med nyanlända kommer från samhällen där det råder helt andra normer, lagar och regler. Det här projektet ger den här gruppen kvinnor bättre möjlighet till kunskap om de sexuella och reproduktiva rättigheter som man har i Sverige, säger socialminister Annika Strandhäll (S).

Gruppen är svårnådd
Tanken är att man via filmer och utbildningsmaterial på olika språk ska höja kunskapsnivån bland målgruppen. Man vill speciellt rikta in sig på gruppen nyanlända kvinnor då man hävdar att det är en grupp som vården har svårt att nå fram till. Regeringen kommenterar att man ska lära ut kunskap om sexuella och reproduktiva rättigheter men också om den oinskränkta rätten som kvinnor har till sin egen kropp. Projektet är inte sprungit ur Metoo-kampanjen utan är resultatet av en längre kartläggning som RFSU har gjort.

– Men det är ju en satsning som faller väldigt väl in i både den debatt som följer på Metoo-kampanjen och hela den debatt vi haft i Sverige om vikten av att de nyanlända kvinnor som kommer hit får justa och bra förutsättningar att integreras i Sverige, tillägger Strandhäll.

Följer en lång debatt om svenska värderingar
De senaste åren har debatten om svenska värderingar blossat upp efter att länge ha varit ett kontroversiellt ämne. Frågan om hur nyanländas värderingar överensstämmer med svenska värderingar har fyllt spaltmetrar och integrationen kommer enligt många kommentatorer att bli en valfråga. Debatten handlar om hur man ska få nyanlända till att anpassa sig efter de normer och den syn vi har i Sverige.